Savremeni gimnazijalci spremaju maturski ispit i na engleskom jeziku

Vanredna situacija i prelazak na onlajn-nastavu nisu uticali na pripremu maturanata Savremene gimnazije za maturske ispite koji ih očekuju na kraju srednje škole. Tako se gimnazijalci koji su odlučili da polažu ispit iz engleskog neometano pripremaju sa profesorkom Milicom Aleksić za polaganje. 

Struktura završnog ispita i način polaganja 

Nakon prelaska na strimovane časove, profesorka je održala uvodno predavanje o tehničkim aspektima ispita, tipu tekstova za prevod, trajanju ispita i načinu njegovog sprovođenja. Zatim je učenicima približila greške koje se najčešće prave u prevodu i kako ih ispraviti, kao i na koje elemente prevoda najviše da obrate pažnju. Kao zadatak za vežbu, učenici su dobili tekst na engleskom u Google sheetu koji je trebalo da prevedu do zadatog roka. Nakon toga, profesorka je iz pristiglih radova izdvojila one delove koji su učenicima predstavljali poteškoće i dala dodatna objašnjenja kako prevod treba uraditi. 

Aktivno učešće učenika tokom onlajn-časova

Predavanja putem platforme Google Meet povećala su stepen interakcija sa učenicima, pa su vežbanja mogla da se sprovode uz veće aktivno učešće učenika i dvosmernu komunikaciju. Učenici su u Google sheetu dobili članak sa aktuelnim temama za prevod, na kojima su pojedinačno radili od kuće, a profesorka je u realnom vremenu nadzirala njihov rad i sugerisala šta mogu da poprave. 

Savremene aplikacije kao pomoć za spremanje ispita

Zatim je usledila i priprema za pismeni zadatak, koji je završnica školske pripreme za maturski jer simulira sam ispit. Koristeći aplikaciju Nearpod, učenici su davali svoje verzije prevoda zadatih rečenica, upoređivali radove sa vršnjacima, jer sama apliakcija omogućava pregled učeničkih odgovora na ekranu i tako ne samo da vežbaju već rade i samoprocenu i unapređenje. 

Sam pismeni zadatak, iako onlajn, osmišljen je i sproveden tako da se integritet i autentičnost radova sačuvaju u najvećoj mogućoj meri. Pismeni je sproveden korišćenjem metoda Google Assignments, sa ograničenim vremenom pristupa dokumentu, tako da učenici nakon časa ne mogu da prave izmene. Svaki učenik u razredu dobio je različit tekst, te je minimizirana mogućnost konsultacija sa ostalima, a od učenika je zahtevano da imaju uključene kamere u toku rada. Profesorka je sve vreme nadgledala napredak i davala učenicima povratnu informaciju. 

Sjajni rezultati maturanata u susret završnom ispitu

Na kraju, i rezultati su bili više nego zadovoljavajući, pa je najviše bilo petica i četvorki. Ono što je najvažnije svakako je postignuto, učenici su dobili priliku da u realnom vremenu uz prisustvo profesora pokušaju da daju što bolji odgovor i shvatili su da se pisani prevod umnogome razlikuje i dosta je teži od pukog razumevanja teksta na engleskom jeziku. 

Na kraju, profesorka engleskog je savetovala učenike da vežbaju, ali i čitaju, jer na kvalitet prevoda utiče bogatstvo srpskog vokabulara učenika gotovo isto koliko i znanje engleskog jezika.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.