Interdisciplinarni projekat savremenih gimnazijalaca: O bezbednoj vožnji

Učenici Kombinovanog programa trećeg razreda, koji bilingvalno pohađaju nastavu, bavili su se tokom ovog meseca temom vožnje i bezbednosti u saobraćaju, ali na nov, sveobuhvatan i inspirativan način. 

Imajući u vidu da je većina učenika zaokupljena temom polaganja vozačkih ispita (bilo da su već vozači, u procesu sticanja dozvole ili pak to uskoro planiraju), profesorka engleskog Milica Aleksić došla je na ideju da učenici ovu temu sagledaju iz perspektive nekoliko školskih predmeta. 

Koja je veza između vožnje i školskih predmeta?

U ovaj interdisciplinarni projekat uključilo se čak sedam predmetnih profesora i našlo vezu između vožnje i svog predmeta. Na taj način, učenici su shvatili kako čak i ponekad apstraktne teme iz hemije i fizike nalaze vrlo praktičnu primenu u svakodnevnoj situaciji, kao što je učestvovanje u saobraćaju.

Svoje nastavne jedinice prilagodili su profesori:

  • Ana Vasilić (biologija – ljudski mozak i vožnja), Ana Tadić (hemija – hemijski procesi sagorevanja i otrovni gasovi), Zorana Nedeljković (fizika – zakoni fizike i vožnja), Ana Brkić (građansko vaspitanje – moralne dileme i predrasude u vezi sa vožnjom), Stefan Radojičić (fizičko vaspitanje – prva pomoć), Filip Lončar (QR kodovi) i Milica Aleksić (engleski – Alive at 25).

Učenici su na časovima navedenih predmeta razgovarali o važnosti ovih znanja, o tome kako nauka nalazi primenu u vožnji, kao i kako znanje može pomoći da spasimo sebi ili nekome drugome život. Oni su kroz razgovor, debate, predavanja, video-materijale, zanimljive članke i priče na engleskom i srpskom jeziku razvili svest o vožnji na inovativan i drugačiji način. 

Cilj projekta – motivisanje učenika da budu pažljiviji u saobraćaju

Upravo zbog toga, ovaj zadatak motivisao ih je da razmisle o onome što je važno prilikom vožnje. Naime, cilj projekta bio je da učenici naprave interesantan liflet na engleskom jeziku, koji daje osnovne informacije, ali sadrži i QR kod, čijim skeniranjem čitalac odlazi na dokument koji sadrži šest interesantnih kratkih članaka koji pokrivaju temu vožnje iz perspektive šest predmeta. 

Jedan od važnih razloga zašto je ovaj projekat sproveden jeste i činjenica da učenici dosta slabo reaguju na predavanja koja škole obično sprovode pozivajući pripadnike MUP-a da učenicima govore o saobraćaju, nesrećama, statistici i brojkama. Pokazalo se da na njih veći uticaj imaju priče ljudi koji su nešto proživeli i vršnjačka edukacija.

Na ovaj način gimnazijalci su stekli mnogobrojne veštine koje su od velike važnosti za dalju akademsku karijeru, od kojih se izdvajaju: obrada informacija, primena znanja u praksi, korišćenje informacionih tehnologija, generisanje QR kodova, pisanje novinskih članaka na engleskom jeziku, dizajniranje promo materijala, targetiranje publike, primena naučenog na specifičnu, novu svrhu, korišćenje vokabulara i fraza na engleskom iz drugih predmetnih oblasti, saradnja, preduzimljivost itd. 

Primere učeničkih lifleta možete videti na sledećim linkovima:

a skeniranjem QR kodova sigurno ćete saznati nešto novo i korisno.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.