Stvarno drugačiji časovi engleskog jezika za učenike kombinovanog programa

Učenici Kombinovanog programa u Savremenoj gimnaziji imaju priliku da, pored nacionalnih, pohađaju i predmete međunarodnog programa Univerziteta u Kembridžu.

Jedan od ispita koje učenici treće godine polažu jeste i AS Level English Language, koji im omogućava da savladaju upotrebu engleskog jezika u komunikaciji. Ovaj ispit od njih zahteva mnogo više znanja i veštinu pisanja, a smernice i kriterijume za ocenjivanje propisuje Univerzitet u Kembridžu.

Zbog toga savremeni profesori znaju da je veoma važno da već na samom početku školske godine motivišu učenike kako bi oni sa pozitivnim stavom pristupili pisanju i razumeli važnost usvajanja književnih i stilskih normi – i sve to na engleskom jeziku.

Savremene turističke brošure za različite ciljne grupe

Jedan od prvih zadataka koje su učenici dobili jeste pravljenje brošure za putovanje. Ovoga puta zadatak za učenike nije bio destinacija o kojoj će pisati, već ciljna grupa za koju treba da organizuju putovanje. Prilagođavanje ponude i jezika pisanja ciljnoj grupi jeste ideja zadatka, ali i izazov, jer je upravo to deo ispita koji se naziva „Writing for an audience”.

Na časovima koji su prethodili ovom projektu sa učenicima je obrađena tema „Travel Brochure Writing and Vocabulary”, a govorilo se i o važnosti promotivnog načina pisanja, stilskim figurama koje se koriste da se privuče pažnja čitalaca, rečeničnim strukturama kojima se utiče na odluke potencijalnih kupaca itd. 

Projekat je bio prilagođen i učenicima koji nastavu prate onlajn. Same brošure mogli su da izrađuju koristeći program „Google Slides” ili „Canva” – tako je profesorka Milica Aleksić mogla da prati napredak učenika i daje im smernice prilikom izrade.

Učenici su u parovima dobili različite ciljne grupe – među njima su bili penzioneri, mladi oko 20 do 25 godina, poslovni ljudi koji žele da organizuju konferenciju, porodice sa malom decom, sportisti koji treba da idu na pripreme itd., što je rezultiralo potpuno različitim odabirom lokacija, ponuda u okviru tih lokacija, sadržajima za slobodno vreme, ponudom hrane, ali i cenovnim rangom i načinom plaćanja. Jedna grupa učenika dobila je i poseban zadatak povodom obeležavanja Svetske nedelje svemira – trebalo da osmisle ponudu za put u svemir. 

Kreativni interdisciplinarni projekti savremenih gimnazijalaca

Iako znamo da su savremeni učenici veoma kreativni, ponovo su uspeli da nas iznenade svojim radovima. Ne samo da su ispunili zadate kriterijume kako bi što bolje osmislili svoje brošure i mogli da urade samoevaluaciju već su i vrlo profesionalno predstavili odeljenju svoju ponudu.

Posle prezentacija od svojih vršnjaka i profesorke dobili su povratne informacije o onome što je bilo dobro, ali i o onome što su mogli da unaprede, posebno u lingvističkom smislu, upravo da bi na samom ispitu postigli što veći broj bodova.

Ovaj projekat je imao i interdisciplinarnu dimenziju jer su učenici za dizajnerski deo svog rada bili ocenjeni i iz izbornog predmeta Umetnost i dizajn.

Pogledajte kreativne radove savremenih gimnazijalaca nastale u okviru ovog projekta. 

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.