Kreativni časovi geografije za savremene prvake

Nastava u Savremenoj gimnaziji uvek je kreativna, dinamična i interaktivna, a protagonisti jednog takvog stvarno drugačijeg časa geografije ovoga puta su bili savremeni prvaci.

Zahvaljujući profesoru Ivanu Matejiću učenici su imali mogućnost da saznaju više o građi Zemljine kore i da se neposredno upoznaju sa njenim sastavom, da opipaju stene i nauče kako su one nastale.

U praktičnom delu savremeni prvaci su, podeljeni u grupe, imali zadatak da uzorke stena razvrstaju u tri grupe - magmatske, sedimentne i metamorfne. Znanje koje im je profesor prethodno preneo bilo je vrlo korisno i omogućilo im je da u praksi prepoznaju stene i grupe kojima pripadaju, upravo onako kako će to raditi i u prirodi.

Kreativna nastava u Savremenoj gimnaziji je zanimljiva i drugačija, što učenicima pruža priliku da znanja stiču na upečatljiv i trajan način, ali ih osposobljava i za njihovu praktičnu primenu.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.