Savremeni gimnazijalci izveštavaju o Trojanskom ratu

Savremeni prvaci našli su se pred još jednim zanimljivim izazovom. Njihov zadatak bio je urade projekat iz istorije i srpskog jezika i književnosti. Trebalo je da prouče istorijske izvore – Homerovu Ilijadu i Odiseju – i da napišu vesti iz Troje.

Bili su podeljeni u grupe od po četvoro učenika, pri čemu je trebalo da izaberu vođu, odnosno urednika vesti.

Svaka grupa trebalo je da napravi novine koje podrazumevaju naslovnu stranu i četiri članka o Trojanskom ratu. Svaki član grupe bio je zadužen za jedan članak. Članci su pisani u sadašnjem vremenu.

Pored naslovne strane, projekat je podrazumevao zamišljeni intervju sa jednim junakom iz Trojanskog rata, dve vesti sa samog bojnog polja, kao i saznanja sa Olimpa.

Kao i uvek, savremeni gimnazijalci odlično su se snašli, sada u ulozi novinara. Članci su sadržali informacije koje bi privukle pažnju čitalaca, fotografije, reklame za proizvode o kojima je reč u epovima i slično.

Pročitajte njihove domišljate radove.

Klara Petrović, Aleksandar Kašerić i Iva Nikolić

Relja Višnjić, Stefan Milojević, Petar Đoković, Luka Kovačević

Filip Petrović, Tiffany Perić, Maša Jovanović Lekić

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.