Postignuća Pavla Vučkovića u okviru Evropskog parlamenta mladih

Pavle Vučković, učenik trećeg razreda Savremene gimnazije, aktivno je učestvovao u radu Evropskog parlamenta mladih tokom školske 2020/21. godine.

Evropski parlament mladih (EYP) je osnovan 1987. godine i predstavlja nestranački, nevladin, nezavisan i jedinstven obrazovni program koji je osmišljen sa ciljem da uključi mlade u oblikovanje svog budućeg društva. EYP je jedna od najvećih evropskih platformi za političku raspravu, interkulturalne susrete, političko obrazovanje i razmenu ideja među mladima. Organizacija uključuje hiljade mladih širom kontinenta. EYP se organizuje pod pokroviteljstvom predsednika Evropskog parlamenta i generalnog sekretara Saveta Evrope.

Za vrlo kratko vreme Pavle uspeo je da se nađe na sledećim pozicijama:

Delegat – 48. Regionalno zasedanje, Beograd
Delegat – 49. Regionalno zasedanje, Niš
Delegat – 13. Nacionalna konferencija, Niš
Organizator – Motik 21, Regionalno zasedanje, Jermenija
Predsedavajući (Chairperson) – Regionalno zasedanje, Ljubljana (Slovenija)
Predsedavajući (Chairperson) – Vijana do Kastelo, Regionalno zasedanje, Portugal
Organizator – Nacionalna konferencija, Gruzija
Organizator – jubilarno, 50. Regionalno zasedanje, Beograd

Zbog čega je EYP pravo mesto za društveno angažovane mlade?

Pavle nas je detaljnije upoznao sa pozicijama na kojima se našao učestvujući u radu Evropskog parlamenta mladih.

Delegat u EPMS je osoba koja se bavi izradom rezolucije koja predstavlja dokument u kome su navedeni svi problemi i rešenja određene političke teme o kojoj će se debatovati na generalnoj skupštini. Takođe, delegat predstavlja početnu poziciju unutar organizacije i, da biste napredovali, potrebno da je da budete primljeni prvo na Regionalno, a potom i na Nacionalno zasedanje, posle čega se dobija šansa da se konkuriše ili da budete pozvani za neku od viših pozicija.

Organizator u EPMS je osoba bez koje nijedno zasedanje ne bi bilo moguće. Organizatori su zaduženi za smeštaj delegata, hranu, prevoz, uslove i sredstva za rad, kao i za rešavanje kriznih situacija koje se mogu dogoditi na zasedanju za vreme generalne skupštine. Pored toga, organizator je neko ko je uvek tu za delegate kada im je potrebno mišljenje o nekom problemu u vezi sa rezolucijom ili samim zasedanjem.

Predsedavajući (Chairperson) u EPMS predstavlja akademski tim koji se bavi učenjem, organizovanjem rada delegata kada je u pitanju rezolucija koju treba da naprave, oni imaju ulogu mentora u okviru koje detaljno objašnjavaju evropski problem o kome će se debatovati pomoću različitih akademskih sredstava koja uključuju evropske izvore poput Evropske komisije, Evropskog parlamenta i drugih tela koja čine Evropsku uniju. Taj tim utiče na način na koji će delegati pristupiti problemu, kao i na to kako da razviju neke svoje druge veštine na kojima je potrebno raditi.

„Za Evropski parlament mladih Srbije (EPMS) čuo sam zahvaljujući našoj školi, Savremenoj gimnaziji, koja je, kao internacionalna institucija, objavila poziv za učešće na 48. Regionalnom zasedanju u Beogradu 2020. godine. Kada sam video objavu i prijavu, prvo sam pomislio kako bi ovo moglo da bude nešto za mene, i to iz više razloga. Prvi razlog je zato što sam dosta komunikativan i internacionalno orijentisan. Drugi je taj što sam veliki ljubitelj politike i volim da se bavim njom, da je proučavam, ali i što volim da podelim informacije koje saznam. EPMS sam video kao idealnu priliku i mesto na kome mogu da upoznam nove ljude, pre svega iz inostranstva, i stvorim nove veze, zatim kao mesto na kome mogu da iskažem sve svoje poglede na politiku, kao i znanja i moguća rešenja određenih političkih problema. Ukratko, EPMS je pravo mesto za nekoga ko je internacionalno orijentisan, ko želi da iskaže sebe na pravi način i oseti kako izgleda internacionalna politika sa problemima koje nosi”, rekao je Pavle.

Pavle je primljen i na ISMUN (International School Model of United Nations), koji se će ove godine održati u Beogradu.

Evropski parlament, pored toga što mladima pruža šansu da iskažu svoje mišljenje na pravi način, takođe im pruža i mogućnost da postanu članovi organizacije, da se oprobaju na određenim pozicijama i da napreduju.

Verujemo da će postignuća našeg učenika Pavla ohrabriti i druge učenike da se uključe u rad ove organizacije i unapred se radujemo vestima o njihovom napredovanju.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.