Čas fizike sa saradnicima Instituta za nuklearne nauke „Vinča”

Savremeni učenici drugog razreda imali su priliku da se na času fizike upoznaju sa naučnim saradnicima Instituta za nuklearne nauke „Vinča”.

Institut za nuklearne nauke „Vinča” je osnovan 1948. godine kao naučni centar za istraživanje najsavremenjih tema u fizici, hemiji i biologiji. Danas je ugledni multidisciplinarni naučni institut koji pokriva veliki broj naučnih i tehničko-tehnoloških disciplina.

Učenici Savremene gimnazije su imali priliku da se, pored demonstracionih ogleda na temu razgradnje vode elektrolizom i Faradejevih zakona elektrolize, nađu u ulozi eksperimentalnih fizičara i zajedno sa svojim profesorima i naučnim saradnicima urade eksperimentalne vežbe na istu temu.

Kroz timski rad, eksperimentalne vežbe i naučni pristup učenicima je podignuta svest o važnosti vodonika kao potencijalnog goriva budućnosti, kao i o njegovim prednostima i manama.

Više slika ovog stvarno drugačijeg časa pogledajte OVDE

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.