Učešće Savremene gimnazije na međunarodnoj konferenciji o obrazovanju

Savremena gimnazija učestvovala je u uspešnoj realizaciji onlajn međunarodne konferencije „Savremeno obrazovanje 2021”.

Cilj ove konferencije bio je da analizira aktuelne izazove, prednosti i mane rada u obrazovanju tokom i posle pandemije, kako u Srbiji, tako i u zemljama regiona, a i šire.

Konferencija je okupila više od 60 eksperata iz zemlje, regiona i sveta koji se bave stručnim i naučnim radom u oblasti obrazovanja, vaspitanja, prosvetnog i obrazovnog rada sa decom, mladima i odraslima koji su pokazali veliko interesovanje za sve konferencijske teme, aktivno učestvovali u diskusiji, delili svoja profesionalna iskustva, zaključke i predloge. Teme su obuhvatile aktuelnosti u oblastima motivacije darovitih učenika za muzičko stvaralaštvo, preduzetničkog učenja, podučavanja fizike putem kviza „Moodle”, uticaja eksperimentalnog učenja na motoričke sposobnosti dece mlađeg uzrasta, ali i teme poput darovitih nastavnika, analize kvaliteta testova znanja, primene analitičkih rubrika u projektnoj nastavi, dualnom obrazovanju, kao i izdvajanje brojnih IT alata efektnih za sve uzraste učenika, kao i mnoge druge.

Konferencija je ocenjena najvišom ocenom u pogledu plana i programa, organizacije i tehničke osposobljenosti, a Alijansa prosvetitelja Srbije dodelila je Savremenoj gimnaziji zahvalnicu za partnerstvo u organizaciji konferencije.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.