Savremeni gimnazijalci na seminaru „Škola održivog razvoja i ekologije”

Savremena gimnazija neguje i zagovara moderne teorije zaštite životne sredine i sistem obrazovanja za održivi razvoj. Ova načela kojima se vodimo donela su nam titulu eko-škole, a sa tom titulom i odgovornost da svojim primerom motivišemo ostale. Pored brojnih akcija i projekata iz oblasti zaštite životne sredine koji se sprovode u Savremenoj gimnaziji, naši učenici su česti posetioci predavanja, seminara i radionica na pomenutu temu. Ovaj put su učenici Savremene gimnazije imali priliku da prisustvuju seminaru „Škola održivog razvoja i ekologije” u organizaciji Centra za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih (CEDEM), katedre za socijalnu i političku ekologiju FPN i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Seminar se održao u prostorijama GO Stari grad, a cilj je bio promocija značaja održivog razvoja i očuvanja životne sredine.

 

 

 

 

 

Tokom trajanja ovog jednodnevnog seminara savremeni gimnazijalci, u saradnji sa predavačima, definisali su ciljeve obrazovanja za održivi razvoj i diskutovali o uticaju kritičkog načina razmišljanja na razvoj civilizacija, ekologije i socijalnih nauka.

Nakon predavanja koja su održali prodekan Fakulteta političkih nauka, asistent na katedri pri FPN i članovi nevladinih organizacija koje se bave promocijom ekologije i održivog razvoja, učenici Savremene gimnazije zaključili su sledeće: Preventiva je ključ uspeha – potrebno je raditi na osvešćivanju što većeg broja ljudi o važnosti očuvanja zdrave životne sredine i značaju održivog razvoja. Strategija podizanja svesti ogleda se u edukaciji mladih i razvoju međupredmetnih kompetencija ekološki bliskih predmeta, održavanju radionica i zanimljivih predavanja koja bi podstakla učenike na promenu navika koje ugrožavaju našu planetu.

Pokrenut je i predlog o uvođenju jedinstvenog predmeta u obavezni nastavni program osnovnih i srednjih škola koji bi se bavio ključnim problemima savremene industrije i koji bi nastojao da kod učenika probudi aktivizam i ekološku svest.

Za kraj učenicima se obratio pokretač akcije „Čep za hendikep” Zoran Martinov, koji im je podrobno objasnio čime se bavi pomenuta akcija, koji su njeni ciljevi i kako je izgledao njen razvojni put.

Savremeni gimnazijalci sa seminara poneli lepa iskustva i vredna znanja

Prenosimo vam neke od utisaka savremenih gimnazijalaca koji su učestovali na ovom događaju.

Učesnici panela su poslali jasnu poruku da je na nama da zaštitimo životnu sredinu tako što ćemo menjati prvenstveno svoje loše navike, da kreiramo bolju budućnost i da podižemo svest mladima iz okruženja kako bismo zaštitili prirodna blaga koja imamo.
Aleksandra Mosurović, učenica trećeg razreda Savremene gimnazije

Polovinom prve godine sam krenula da istražujem o održivom razvoju – šta znači, šta je njegov zadatak i kako (i da li) mogu da doprinesem bržem ostvarenju tog cilja? Do danas nisam mislila da je to tako kompleksan zadatak i, moram biti iskrena, nisam mislila da je toliko alarmantno. Čuli smo četiri različita panela, gde smo imali priliku da upoznamo svet iz nekog drugog ugla. Predavanja su mi pomogla da shvatim kako pojedinac može da utiče na društvo i shvatila sam koliko štete je čovečanstvo nanelo. Ali, možda ono najvažnije, upoznala sam se sa još jednom veoma bitnom temom i proširila svoje vidike.
Lara Veselinović, učenica druge godine Savremene gimnazije

Prisustvo seminaru Škole održivog razvoja i ekologije je jedno od lepših iskustava. Samim predavanjem mi je podignuta svest o značaju ekologije i koliko u stvari mi kao pojedinci možemo uticati na svet. Veoma mi je drago što sada mogu svojim vršnjacima da prenesem ovo znanje i tako zajedno učestvujemo u očuvanju naše planete.
Klara Petrović, učenica drugog razreda Savremene gimnazije

Tokom jednodnevnog seminara Škole održivog razvoja i ekologije targetovali smo urgentne ekološke probleme i nedostatke kako svetske industrije i sveta, tako i specifične eko-probleme naše države. Za mene je ovaj seminar bio od velikog značaja jer mi je pružio priliku da unapredim svoja znanja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, ali i kod mene probudio želju da se aktivno bavim očuvanjem naše planete. Na kraju seminara prodiskutovali smo o mogućim rešenjima za unapređenje sistema obrazovanja i promociju održivog razvoja.
Aleksandar Kašerić, učenik druge godine Savremene gimnazije

Više detalja možete videti u galeriji. 

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.