Ambijentalna nastava za učenike I i II razreda u Sremskoj Mitrovici

Savremena gimnazija u svom radu primenjuje savremene nastavne metode, zbog čega se i izdvaja u odnosu na druge škole.

Tako je krajem novembra uspešno realizovana ambijentalna nastava za učenike prvog i drugog razreda Savremene gimnazije. Ovaj vid nastave omogućava da učenici, umesto u školskim klupama, na terenu rade zadatke koje su za njih osmislili njihovi predmetni nastavnici.

Ambijentalna nastava je realizovana na području Sremske Mitrovice, gde su predmetni nastavnici istorije, latinskog jezika, likovne kulture, verske nastave, računarstva i informatike, kao i izbornih programa (Jezik, mediji i kultura, Umetnost i dizajn i Pojedinac, grupa i društvo), nastavu realizovali na sledećim lokalitetima:

CARSKA PALATA

Carske palate u rimsko doba su imale dva dela: oficijelni i rezidencijalni. U prvom je bio smešten službeni prostor za obavljanje carskih dužnosti, a u drugom privatne prostorije za stanovanje cara i njegove porodice. Na ovom lokalitetu se danas može videti samo jedan deo imperijalnog kompleksa. Zidovi i podovi koji se mogu videti u većem delu predstavljaju stambeni deo palate. O luksuznoj unutrašnjoj dekoraciji svedoče fragmenti fresaka, mozaički podovi, arhitektonska dekoracija od raznovrsnog kamena koji je dopreman sa raznih strana sveta: iz Egipta, Male Azije, Grčke, Italije.

Osim što su pisali reportaže o terenskoj nastavi u Sremskoj Mitrovici, učenici su sa svih lokaliteta popunjavali Google Maps – vodič kroz Sirmijum sa kratkim opisima i fotografijama, osmišljavali postove za društvene mreže, pravili panoramski prikaz lokaliteta, skicirali i dovršavali izgled nekadašnje palate i odgovarali na pitanja u vezi sa onim što su čuli i videli, ali i na pitanja za koja je bilo potrebno i dodatno istražiti i pronaći odgovore na internetu.

MUZEJ SREMA

U prirodnjačkom delu Muzeja Srema učenici su se upoznali sa paleontološkim predmetima koji predstavljaju podatke o oblicima života iz davne prošlosti Srema, jer svedoče o fauni koja je u dalekoj prošlosti nastanjivala sremsku ravnicu.

Istorijsko odeljenje Muzeja Srema čuva predmete nastale u velikom vremenskom periodu, od 11. veka do kraja 1960. godine. Učenici su imali priliku da vide zbirke oružja i opreme, odlikovanja, pečata, uniformi, numizmata, štampe, fotografija sa filmskim trakama, katastarskih planova, dokumenata iz kulturne istorije, razglednica, oglasa, dokumenata i fotografija iz Drugog svetskog rata i ostale sitne neopredeljene predmete.

U Lapidarijumu Muzeja Srema imali su priliku da pogledaju primerak mermernog Sunčanog sata sa predstavama titana Atlasa i heroja Herkula, nadgrobne spomenike (stele, sarkofage, nadgrobne are, tituluse, ranohrišćanske nadgrobne ploče), votivne spomene (žrtvenike – are sa beneficijarne stanice izvan zapadnog bedema Sirmijuma) i miljokaze, kao i brojne primerke arhitektonskih elemenata koji su na poseban način oslikali jedan imperijalni grad sa kamenom iz svih krajeva Rimskog carstva.

PRAVOSLAVNA I RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG DIMITRIJA

Obe crkve su posvećene Svetom Dimitriju, zaštitniku grada. Pravoslavna crkva Svetog Dimitrija, među mesnim stanovništvom poznata i kao Nova pravoslavna crkva ili Velika crkva, najveći je bogoslužbeni pravoslavni hram u Sremskoj Mitrovici i jedan od najvažnijih na području Srema.

Učenici su imali zadatak da uoče sličnosti i razlike između stilova ove dve crkve, da uporede prostor, bogosluženje, rituale, koncept vere, sveštenstvo i razne elemente koje su mogli da uoče.

ŽITNI TRG I MOST SVETOG IRINEJA

Ove dve lokacije bile su i poslednje lokacije u okviru naše ambijentalne nastave.

Trg u Sremskoj Mitrovici sa svojom neposrednom okolinom predstavlja jedan od najstarijih delova grada i zaštićen je kao prostorna kulturno-istorijska celina od izuzetnog značaja. Sagrađena je u XVII veku, ima odlike turskog urbanizma – trougaoni oblik, nepravilne strane i postepen prelazak u ulice koje se ugaono stiču u njega.

Most na Savi akademika Nikole Hajdina sa svojih 262,5 metara najduži je viseći pešački most u Evropi, a spaja Sremsku i Mačvansku Mitrovicu. Ime Most Svetog Irineja dobio je po jednom od hrišćanskih mučenika koji su u doba rimskog Sirmijuma pogubljeni bacanjem sa tadašnjeg Artemidinog mosta.

Neki od zadataka učenika bili su skiciranje mosta i obrada fotografije, što se učenicima posebno dopalo.

Pogledajte reportaže naših učenika, koje će vas, nadamo se, odvesti put Sremske Mitrovice:

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.