Sasvim drugačiji časovi fizike kroz prizmu projektne nastave

U vreme kada su učenici prinuđeni da deo nastave prate i onlajn, profesori prirodnih nauka suočavaju se sa dodatnim izazovima kada je reč o organizaciji projektne nastave. 

Profesorka fizike Nina Stevančević uspešno je održala niz ovakvih časova, a učenici su posebno bili zainteresovani za temu kinematike. Na času obrade ove nastavne jedinice objasnili su i definisali osnovne pojmove kružnog kretanja, našli vezu između kružnog i translatornog kretanja i primenili osnovne zakone kinematike u svakodnevnom životu.

Timski duh, projektna nastava i zanimljiva fizika

U pitanju je bio timski rad, a učenici su uspešno odbranili pripremljene projekte na sledećem času.

Na ovaj način savremeni gimnazijalci su se podsetili šta znače timski duh, projektna nastava i zanimljiva fizika.

Deo atmosfere sa časova prenosimo kroz fotografije u nastavku.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.