Savremena u eTwinning projektu

Savremena gimnazija se ove godine pridružila eTwinning projektu u okviru Erasmus+ programa pod nazivom „6Rs of sustainability”.

Učenici koji su se pridružili ovom projektu imaće priliku da steknu nova znanja i veštine u oblasti očuvanja zdrave životne sredine i nauče kako da vode održive stilove života. Učenici će učestvovati u brojnim projektnim aktivnostima i rešavati interesantne zadatke, a sve radi podizanja svesti o važnosti ove teme. Održivost ne samo što poboljšava kvalitet naših života već štiti naše ekosisteme i čuva prirodne resurse za buduće generacije.

Od koncepta održivosti ceo svet ima koristi, jer njegovom primenom obezbeđujemo čiste i zdravije životne uslove. Naši sadašnji izbori i aktivnosti imaju ogroman dugoročni uticaj na buduće generacije. Praktikovanje održivosti osigurava donošenje moralno ispravnih izbora koji će svima omogućiti bezbednu budućnost.

Rethink, refuse, repair – nova pravila održivosti

Životnu sredinu možemo sačuvati samo ako se okrenemo održivom životu. U okviru koncepta upravljanja otpadom do sada nam je opšte poznato 3R pravilo: reduce, reuse i recycle – smanji, upotrebi ponovo i recikliraj, ali sada se kao koncept održivosti uvodi 6R pravilo – reduce, reuse, recycle, rethink, refuse, repair – razmisli ponovno, ne prihvataj, popravi, na šta će se učenici fokusirati u projektu kako bi promovisali održivost za bolju budućnost.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.