Kako da isplanirate uspešnu budućnost?

Učenici trećeg razreda Savremene gimnazije su ponovo aktivni učesnici međunarodnog eTwinning projekta, koji je deo Erasmus+ programa. Reč je o projektu pod imenom „Hocus pocus…future focus!”, koji se bavi proučavanjem i ispitivanjem budućih planova učenika sa ciljem da učenici prouče koje su im sve opcije na raspolaganju nakon završetka srednje škole.

Koordinatori projekta iz Savremene gimnazije su:

  • Ivan Davidović, pedagog
  • Aleksandra Rakić, psiholog

Profesori koji učestvuju u projektu su:

  • Marija Janićijević, psiholog
  • Marija Pilčević Tomašević, profesorka srpskog jezika i književnosti
  • Marina Kuzmanović, profesorka srpskog jezika i književnosti
  • Olivera Marjanović, profesorka engleskog jezika
  • Milica Aleksić, profesorka engleskog jezika
  • Marica Đurić, profesorka filozofije
  • Jelena Pejanović, profesorka računarstva i informatike

Razvijanje znanja i veština za planiranje uspešne budućnosti

Ovim projektom učenici razvijaju znanja i veštine koji će im pomoći u izboru zanimanja, ali i planiranja uspešne budućnosti. Pomenute aktivnosti su sastavni deo karijernog vođenja i savetovanja. U projektu sa Savremenom gimnazijom učestvuju srednje škole iz drugih zemalja: Poljska, Turska, Ukrajina i Španija.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.