Otvoreni multidisciplinarni čas – putevima Rimljana do same kapije Singidunuma

Učenici drugog razreda su imali priliku da na multidisciplinarnim časovima (latinski jezik, umetnost i dizajn, likovna kultura, pojedinac, grupa i društvo i istorija) prođu putevima Rimljana i dođu do same kapije Singidunuma.

Nastavnici su učionicu na otvorenom započeli šetnjom ka Pionirskom parku, gde su upoznali učenike sa nekadašnjom ulicom Via Militaris i njenim lunarnim i solarnim delom, gde su stari Rimljani sahranjivali svoje bližnje.

Šetnja se nastavila ka nekadašnjoj rimskoj nekropoli, Trgu republike, a odatle ka ostacima rimskih termi na području Studentskog trga. Velelepna zgrada Narodne banke u Kralja Petra nalazi se na mestu nekadašnjeg Jupiterovog hrama, dok je TC „Rajićeva” sačuvao ostatke nekadašnje ulice Via Cardo, koja se prostirala od ulaza u rimski vojni logor (castrum) na području današnje Narodne biblioteke, u čijoj se „Rimskoj dvorani” nalaze ostaci rimske fortifikacije.

Ostaci na Kalemegdanu koji svedoče o životu u doba starih Rimljana i poseta Narodnom muzeju

Priča se nastavila na Kalemegdanu, gde je u II veku n. e. došla IV Flavijeva legija. Razgovaralo se o vrstama vojnih utvrđenja, životu u doba starih Rimljana, kao i ostacima koji se i danas nalaze na ovom području. Najinteresantnija je bila priča o Rimskom bunaru, za koji su shvatili da je takav naziv dobio samo zato što termin „rimski” predstavlja nešto što je staro. U Barutani, tj. Lapidarijumu, u okviru Donjeg Kalemegdana, učenici su imali priliku da vide sarkofage u kojima su se Rimljani sahranjivali, kao i spomenike i Jonin sarkofag.

U Narodnom muzeju učenici su obišli redovnu postavku na gornjim spratovima, ali i rešavali zadatke koji su se odnosili na antički period i ostatke starih Rimljana.

Lakše savladavanje gradiva i usvajanje znanja i veština za uspeh u 21. veku

Ovakav vid nastave omogućava da učenici lakše savladaju gradivo i da ga bolje zapamte. Savremena gimnazija na ovaj način podstiče timski rad, multidisciplinarnost i rad na terenu, što predstavlja ključne elemente usvajanja znanja i veština ključnih za život i rad u 21. veku.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.