Razvijanje kritičkog mišljenje kroz projekat o Marku Kraljeviću

Časovi srpskog jezika i istorije za učenike drugog razreda u junu bili su rezervisani za projekat o najvećem epskom junaku naših krajeva, Marku Kraljeviću. Iako je u pitanju izuzetno poznat junak, nameće se pitanje u kojoj meri se njegova epska biografija poklapa sa istorijskom ulogom koju je imao. Upravo su se time bavili učenici u okviru projekta ,,Marko Kraljević između istorije i mita’’ koji su osmislile profesorka istorije Sanja Bogdanović i profesorke srpskog jezika i književnosti Mirjana Vasić Adžić i Zorana Putniković.

Da li savremenom društvu nedostaje junaka?

Učenici su na časovima odgovarali na pitanja u vezi sa zanimljivim emisijama o Marku Kraljeviću, razgovarali o njegovoj istorijskoj ulozi i analizirali književna dela u kojima se on pojavljuje. Kroz dijalog i debatu o razlici između onoga što je njegova istorijska zasluga i onoga kako je predstavljen u književnosti došlo se do zaključka da je velika razlika između mitske i istorijske dimenzije u liku ovog junaka. Razgovaralo se o tome zbog čega je narodu bio neophodan junak baš takvih karakteristika i tako se došlo do još jednog važnog dela projekta – preispitivanja uloge heroja i pitanja da li su nam oni neophodni danas. Učenici su upoređivali istorijski i književni lik Marka Kraljevića pomoću pripremljenog upitnika, a najzanimljiviji zadatak bio je da nacrtaju i definišu osobine savremenog junaka onako kako ga oni vide.

Slike njihovih radova i atmosferu sa časa možete videti na fotografijama u galeriji.

Zahvaljujući ovom projektu, učenici su proširili svoje znanje o Marku Kraljeviću, imali su priliku i da kritički promišljaju, upoređuju, zaključuju, debatuju, ali i da se zabave praveći junaka po meri savremenog društva. Kroz igru i zabavu savremeni učenici stekli su nova saznanja o ličnosti Marka Kraljevića i osvestili kakve su potrebe savremenog društva za herojima i uzorima.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.