Poseta Institutu za nuklearne nauke „Vinča”

Učenici četvrtog razreda Savremene gimnazije imali su jedinstvenu priliku da posete Institut za nuklearne nauke „Vinča” i tako urade eksperimentalne vežbe iz fizike, hemije i biologije u poslednjoj nedelji aprila. Za učenike su bili zaduženi rukovodilac sa Instituta Gvozden Tasić, nastavnica fizike Nina Stevančević, nastavnica biologije Maja Timotić, nastavnica biologije Dijana Šarac i nastavnica hemije Jelena Zelenović.

Učenici su učestvovali u sledećim vežbama:

  • iz fizike: merenje aktivnosti scintilacionim brojačem radioaktivnog izotopa 137Cs na različitim rastojanjima od izvora;
  • iz hemije: zapažanje efekta na organsku materiju prilikom kontakta sa različitim kiselinama (proučavanje rastvora pirana);
  • iz biologije: pokazne vežbe tri osnovna testa za identifikaciju bioloških materijala.

Teorijsko znanje potvrđeno u praksi

Nakon ove posete učenici su se vratili puni utisaka i zahvalni što su imali priliku da i u praksi potvrde svoje teorijsko znanje i što su barem na jedan dan posmatrali svet kroz objektiv naučnika.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.