Zaposleni Savremene gimnazije posetili Španiju u okviru Erasmus+ projekta o održivom preduzetništvu

Budućnost nužno uključuje obraćanje pažnje na održivost u društvenom, ekonomskom i ekološkom smislu, čime se garantuju ljudska prava, koja se postavljaju kao prioritet, i unapređuje razvojna sredina.

Polazeći od činjenice da je u ovom trenutku obrazovanje osnovni stub koji promoviše vrednosti održivosti u svim društvenim sferama i održivo preduzetništvo, Savremena gimnazija nastoji da dodatno edukuje svoje zaposlene u oblasti održivog razvoja.

„Održivo preduzetništvo – obrazovne organizacije koje vrednuju socijalnu i ekološku dimenziju razvoja”

U okviru Erasmus+ projekta „Boosting sustainable entrepreneurship and new methodologies in education in SAVREMENA GIMNAZIJA”, pedagog Savremene gimnazije Ivan Davidović i nastavnica filozofije Marica Đurić su zajedno sa nastavnicima iz Prirodno-matematičke srednje škole sa fokusom na matematiku, softverske i hardverske nauke i strane jezike „Akad. Prof. dr Asen Zlatarov” (Bugarska) i kolegama iz fondacije koja podržava inkluziju i raznolikost ljudi u nepovoljnom položaju „Nem Adjuk Fel Szociális Szövetkezet” (Mađarska) pohađali kurs „Održivo preduzetništvo – obrazovne organizacije koje vrednuju socijalnu i ekološku dimenziju razvoja”, u organizaciji obrazovnog centra „Inercia Digital” (Španija).

Zahvaljujući ovom KA1 Erasmus+ projektu mobilnosti, imali su mogućnost da sa obrazovnim stručnjacima iz cele Evrope uživaju u petodnevnom učenju na jugu Španije, u Andaluziji. Glavni cilj ovog projekta je da se u institucionalne strateške ciljeve uključe ne samo ekonomski faktori već i kulturni i društveni razvoj i zaštita životne sredine.

Zahvaljujući teorijsko-praktičnim sesijama, polaznici su shvatili značenje i dimenziju održivog preduzetništva i osnažili se da sprovode inovativne projekte koji razmatraju socioekološka pitanja, procenjuju rizike i predviđaju rešenja.

Postizanje održivih rezultata u svakodnevnim obrazovnim akcijama

Ne samo da će u sopstvenom radu koristiti znanja stečena na kursu već će ih i preneti drugim kolegama i na taj način širiti znanja i veštine koji omogućavaju nastavnicima da sprovode sopstvenu održivu strategiju, ali i da dobijaju održive rezultate iz svojih svakodnevnih obrazovnih akcija.

Kao primer dobre prakse, polaznici kursa imali su priliku da posete „Učionicu održivosti” Univerziteta u Uelvi, gde su se susreli sa raznim tehnikama i aktivnostima koje omogućavaju i promovišu održivost.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.