LINK edu Alliance deo „ISPIT-a 2022”

Zahvaljujući saradnji sa Omladinskom organizacijom inovacija i tradicija, LINK edu Alliance je podržala organizaciju seminara „Izazovi savremenog predavaštva: inovacija i tradicija – ISPIT 2022”, koji se održava od 8. do 11. oktobra 2022. godine na Zlatiboru.

LINK edu Alliance

Inovativan pristup mnogobrojnim složenim pitanjima u vezi sa nastavom

Seminar „Izazovi savremenog predavaštva: inovacija i tradicija – ISPIT 2022” predstavlja produkt rada mladih okupljenih u udruženju Omladinska organizacija inovacija i tradicija. „ISPIT” je seminar koji omogućava mladima – studentima – budućim prosvetnim radnicima da se upoznaju sa didaktičko-metodičkim, pedagoškim i psihološkim temama na inovativan način, koji će im koristiti u budućoj profesiji, kako bi nastavu osmišljavali kreativno, a eventualne probleme i dileme efikasno i brzo rešavali. Na taj način seminar nudi inovativan pristup mnogobrojnim složenim pitanjima u vezi sa nastavom, ali i odgovore onih koji su svojim znanjem i iskustvom pokazali zavidne rezultate u praksi.

„Rad u privatnom obrazovnom sistemu – perspektiva zaposlenih”

U okviru trećeg dana seminara, direktorka K–12 škola, Zorana Bodiroga, predstavila je obrazovni sistem LINK edu Alliance i održala predavanje na temu „Rad u privatnom obrazovnom sistemu – perspektiva zaposlenih”. Predavanju je prisustvovalo oko 200 studenata, koji su pokazali zainteresovanost za naš obrazovni sistem, kao i to da su upoznati sa radom naših K–12 škola i fakulteta. Zorana je zajedno sa studentima koji su aktivno učestvovali razbila pojedine mitove o radu u obrazovnim ustanovama, pogotovo one o radu u privatnim obrazovnim ustanovama.

„LINK edu Alliance ISPIT Speed Dating”

Na samom seminaru prezentovana je manifestacija „LINK edu Alliance ISPIT Speed Dating”, koja će se jednom godišnje dešavati u organizaciji naše alijanse i Omladinske organizacije inovacija i tradicija, a u okviru koje bi se zainteresovanim studentima sa svih fakulteta u Republici Srbiji pružila mogućnost za praksu ili zaposlenje u okviru LINK edu Alliance.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.