Predsednik LINK edu Alliance uručio je nagradu herojima u obrazovanju u okviru Fonda „LINK edu Alliance Heroes in Education”

LINKgroup je ustanovio Fond „LINK edu Alliance Heroes in Education” sa ciljem da pomogne učenicima, školama, direktorima, nastavnicima i nenastavnom osoblju – herojima – da se izbore sa preprekama u naporima da učenicima obezbede kvalitetno obrazovanje kao univerzalno ljudsko pravo i preduslov za uspešno funkcionisanje pojedinca i društva.

Pomoć pojedincima i školama u borbi protiv obrazovnog siromaštva

Prvi heroj u obrazovanju je učitelj Danijel Davitković iz Osnovne škole „Bora Stanković” u Tibuždu, koji je, uprkos otežanim uslovima puta do isturenog odeljenja, u kom je Miloš jedini učenik, nalazio načine da upozna Miloša sa digitalnim tehnologijama i pruži mu znanje kakvo ne bi mogao da ima (nosio je projektor i PS kućište sa sobom, prelazio 20 km autobusom, motorom i 6 km peške svakog dana u jednom pravcu). Miloš Jović, predivan četvrtak, jedini je učenik u isturenom odeljenju u selu Koćura. Danijel i njegov učenik Miloš bili su gosti naše alijanse i imali su priliku da se druže sa našim nastavnicima i učenicima u Savremenoj gimnaziji, Savremenoj osnovnoj školi i Srednjoj školi za IT – ITHS-u. Danijel i Miloš su posetili i sedište LINK edu Alliance i tom prilikom im je profesor dr Valentin Kuleto uručio plakete i poklone za heroje, ali i za druge učenike i školu.

Fond pomaže pojedincima i školama u borbi protiv obrazovnog siromaštva. Rad Fonda je potpomognut i oplemenjen doprinosima učenika, nastavnika, roditelja i prijatelja koji čine „LINK kidZ & Youth Without Borders Community Club” i dele ciljeve i vrednosti Fonda.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.