Savremeni gimnazijalci u okviru predmeta Jezik, mediji i kultura kreirali prezentacije o tome zašto treba upisati Savremenu gimnaziju

Savremena gimnazija se može pohvaliti mnoštvom zanimljivih projekata koje učenici uz mentorski rad profesora realizuju, pokazujući svoju kreativnost, znanje i veštine prezentovanja, neophodne u modernom poslovnom svetu. Jedan takav projekat profesorka Milena Stojanović nedavno je realizovala u drugoj godini, u odeljenju II-6, u okviru izbornog predmeta Jezik, mediji i kultura.

Razvoj komunikacijskih veština neophodnih poslovnom mladom čoveku savremenog sveta

Cilj ovog predmeta je razvoj komunikacijskih veština u najširem smislu, neophodnih poslovnom mladom čoveku savremenog sveta, kao i usvajanje kulturnih obrazaca koji će mladima pomoći da se snađu i nadograde sopstveni identitet, kako u poslovnom tako i u privatnom životu. Zahvaljujući tome, naši učenici kritički misle i informacije koje svakodnevno dobijaju filtriraju na aksiološki valjan način, odgovorno se odnoseći prema kreiranju medijskih poruka i iskazujući spremnost da unapređuju medijsku kulturu u najširem smislu.

Zavidan nivo ozbiljnosti, zrelosti, jezičke i stilske kulture

Učenici su ovog puta krenuli od ideje prezentovanja Savremene gimnazije učenicima u osnovnim školama širom Srbije. Kombinujući različite medije, oni su ovu ideju u okviru projekta odlično predstavili, pokazujući zavidan nivo ozbiljnosti, zrelosti, jezičke i stilske kulture, što je za svaku pohvalu.

Predstavljamo vam prezentacije naših učenika.

Sofija Vejapi i Elena Kolarović

Mija Đaković, Ognjen Ostojić i Teodora Radojičić

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.