Novi Erasmus+ projekat LEAF: Uključivanje učenika u zajednicu radi monitoringa biodiverziteta biljaka

Savremena gimnazija je kao deo LINKgroup obrazovnog sistema dobila priliku da učestvuje na Erasmus+ projektu LEAF. Cilj projekta je razvoj inovativne metodologije za angažovanje učenika u zajednici radi praćenja, tj. monitoringa biodiverziteta biljaka, a u skladu sa principima servisnog učenja.

Servisno učenje – prenošenje učenja u stvarni život

Servisno učenje podrazumeva stvaranje veze između ciljeva učenja, učenika i stvarnih potreba zajednice i podrazumeva prenošenje učenja u stvarni život, odnosno učenje van učionice, a koje služi potrebama zajednice. Budući da se program servisnog učenja odlikuje povećavanjem kompetencije učenika i jednostavnim usvajanjem znanja, očekujemo da će naši učenici kroz ovu metodologiju dosta naučiti o važnosti očuvanja biljnog biodiverziteta, a ujedno i pomoći zajednici skretanjem pažnje na ovu aktuelnu i veoma važnu temu savremenog doba.

Kreiranje priručnika o biodiverzitetu biljaka i LEAF onlajn-akademije

U Erasmus+ projektu LEAF, pored LINKgroupa, učestvuju škole i nevladine organizacije iz Hrvatske, Rumunije, Francuske, Grčke i Italije. Ujedinjenim snagama svih šest zemalja, kroz projektne zadatke, buduće dve godine radiće se na ostvarivanju ciljeva ovog projekta.

Jedan od rezultata projekta biće LEAF priručnik o biodiverzitetu biljaka, koji će služiti kao važno metodološko sredstvo za nastavnike koji budu želeli da se bave ovom aktuelnom temom. Takođe je planirana kupovina nekoliko WE-LAB-a – malih prenosivih laboratorija koje u svom sastavu imaju mikroskop i spektrometar, koje će učenici koristiti u praktičnoj nastavi.

Još jedan od rezultata projekta biće LEAF onlajn-akademija – otvoreno onlajn-okruženje na platformi „Moodle” za nastavnike srednjih škola i integrisaće put učenja koji je planiran priručnikom. Tu će biti smešten skup resursa (tj. Toolbox), kao što su ideje za aktivnosti, projektni koncepti i strategije, predlošci, listovi za procenu i digitalni resursi u raznim formatima.

U projektu učestvuju profesori Savremene gimnazije: Dijana Šarac i Barbara Rosandić, profesorke biologije, Jelena Spasojević, profesorka sociologije, Milica Ivanović, profesorka španskog jezika, kao i Nina Stojanović i Glorija Martinović iz IMO.

Sastanak nacionalnih operatera u Biotu u Francuskoj

Neke od projektnih aktivnosti koje se realizuju radi bolje komunikacije i lakšeg donošenja odluka na nivou svih učesnika projekta su sastanci nacionalnih operatera. Ovogodišnji sastanak se održao u Biotu, u Francuskoj, a sastanku su prisustvovale profesorka Dijana Šarac i Barbara Rosandić. U konstruktivnim razgovorima, koji su trajali dva dana, donete su važne odluke, a sve kako bi se povećala uspešnost realizacije projekta.

Očuvanje životne sredine je posebno značajna vrednost u Savremenoj gimnaziji

Projekte čiji je cilj podizanje svesti o značaju i očuvanju zdrave životne sredine smatramo posebno značajnim, jer su to vrednosti koje se posebno neguju u Savremenoj gimnaziji. Važno nam je da naši učenici prihvate zdrave navike, da postanu ekološki svesni i da svojim odgovornim ponašanjem utiču na zaštitu i očuvanje životne sredine.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.