Donet „Manifest novog obrazovanja”

Sa ciljem da omogući preko potrebne promene i podstakne sve učesnike u obrazovnom procesu na plodotvorni dijalog, kompanija LINKgroup donela je jedinstveni dokument pod nazivom „Manifest novog obrazovanja”.

„Manifest” objedinjuje uverenja, vizije i opredeljenja na kojima počiva obrazovanje u svim institucijama LINK edu Alliance, ali istovremeno ukazuje i na neophodne promene kroz koje globalno obrazovanje mora da prođe kako bi odgovorilo na izazove vremena.

Šta donosi „Manifest novog obrazovanja”

Po prvi put „Manifest” na jednom mestu donosi autentična uverenja koja su dokazana kroz višedecenijsku praksu, zbog čega predstavljaju sjajne smernice za ostvarivanje preko potrebnih promena. Zahvaljujući „Manifestu”, učenici, roditelji, nastavnici, stručnjaci i kreatori javnih politika mogu jasno da sagledaju šta je potrebno za stvaranje najkvalitetnijeg školovanja budućnosti, koje vodi računa o svojim učenicima.

„Manifest” sadrži 41 tačku i u svakoj od njih opisani su ciljevi i vrednosti novog obrazovanja. Prema njemu novo obrazovanje:

  • stvara škole koje su institucije;
  • preuzima odgovornost za uspeh svojih učenika;
  • insistira na smislu i razumevanju umesto bubanja;
  • usmereno je na budućnost;
  • upotrebljava tehnologiju na kreativan način;
  • vraća u škole ljubav prema obrazovanju.

Upoznajte se sa svim tačkama „Manifesta novog obrazovanja” »

Nastavljamo da transformišemo obrazovanje

Već četvrt veka kompanija LINKgroup i njene institucije nosioci su dubinskih promena i efikasne modernizacije obrazovanja. Zahvaljujući takvom pristupu, do sada je stotine hiljada učenika na svim nivoima usvojilo najkvalitetnija znanja i veštine koji su neophodni za život i rad u 21. veku.

Vreme je da svoja iskustva, praksu i najdublja uverenja podelimo sa svetom kako bismo omogućili sveopštu transformaciju obrazovanja.

Zajedno stvaramo obrazovanje po meri vremena.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.