„Become a VR Pro”: LINK edu Alliance pokrenula novi naučnoistraživački projekat

LINK edu Alliance prati najbolje svetske prakse u oblasti primene informacionih tehnologija u obrazovanju i uspešna je u tome. Analizirajući ponude najboljih ponuđača edukativne opreme na vodećim svetskim sajmovima, odabrali smo optimalne proizvode i softvere koji ispunjavaju naše stroge kriterijume. Prvi smo u sferi obrazovanja počeli da koristimo virtuelnu realnost i proširenu realnost, kao i veštačku inteligenciju.

LINK edu Alliance je pokrenula novi naučnoistraživački projekat čiji je cilj analiza najboljih praksi u primeni virtuelne i proširene realnosti u obrazovanju. Kroz upotrebu primarnih i sekundarnih izvora za pronalaženje najboljih modela primene virtuelne i proširene realnosti, kao i veštačke inteligencije, u našim ustanovama formalnog obrazovanja: Savremenoj gimnaziji, Savremenoj osnovnoj školi, Srednjoj školi za IT (ITHS), Visokoj školi strukovnih studija za IT (ITS) i Fakultetu savremenih umetnosti, LINK edu Alliance želi da poveća stepen primene virtuelne realnosti, proširene realnosti i veštačke inteligencije u nastavi u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, uvažavajući princip Deca i omladina na prvom mestu (FIRST).

Realizacija projekta je planirana kroz nekoliko faza, sa definisanim ciljevima i ishodima koji će obezbediti brojne beneficije našim učenicima i studentima, kao i nastavnicima, i omogućiti dalji razvoj nastavničke profesije i diseminaciju novih znanja.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.