Novi uspeh LINK edu RoboTeama: Povezivanje Peppera sa ChatGPT

LINK edu RoboTeam, formiran prošle godine sa zadatkom da obezbedi menadžment i tehničku podršku školama i drugim institucijama koje žele da koriste robote u obrazovanju, odnosno u svojim uslužnim procesima, kao i da realizuje različite naučne i stručne projekte, konstantno beleži nove uspehe.

Jedan od najznačajnijih projekata koje sprovodi ovaj tim je razvoj Peppera i njegova primena u našim obrazovnim ustanovama – Pepper Education and Implementation Project (Pepper EI Project). Reč je o veoma značajnom naučnoistraživačkom projektu, posebnom po tome što do sada nije bilo sličnih projekata koji istražuju primenu veštačke inteligencije korišćenjem humanoidnog robota u osnovnom obrazovanju u svetu.

Delimo sa vama rezultate testiranja povezivanja Peppera sa softverom ChatGPT. ChatGPT je veliki jezički model koji je napravila kompanija OpenAI. To je generativni model koji se koristi za različite aplikacije, kao što su pisanje teksta, prevođenje jezika, odgovaranje na pitanja i sl. On može da generiše prirodan tekst na osnovu unetog upita (prompta). To je jedan od najsavremenijih modela za generativnu obradu jezika koji je treniran na velikim količinama podataka.

Ovo povezivanje će omogućiti Pepperu da koristi jezičke sposobnosti poput generisanja prirodnog teksta, razumevanja i odgovaranja na pitanja, generisanja odgovora na različite upite i sl. To Pepperu omogućava da još bolje komunicira sa ljudima, da generiše tekstualne poruke, odgovore na pitanja i sl.

Detalje sa jučerašnjeg testiranja možete videti ovde.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.