Savremeni gimnazijalci još jednom posetili Narodnu skupštinu

Savremeni gimnazijalci su 3. novembra posetili Narodnu skupštinu. Profesori filozofije Marica Đurić i Uroš Mihajlović vodili su učenike sve četiri godine u obilazak najvišeg predstavničkog tela Republike Srbije.

Zbog velikog interesovanja učenika za ovu posetu, učenici su popunjavali anketu u okviru koje su pokazali svoja dosadašnja znanja o Narodnoj skupštini, obrazložili svoju motivaciju za učešće u ovom projektu i navodili pitanja koja bi postavili narodnom poslaniku. Selekcija se vršila na osnovu otvorenih pitanja, jer ona podrazumevaju poznavanje političkog sistema Republike Srbije, kao i razvijeno (kritičko) mišljenje.

Predstavnik Edukativnog centra Narodne skupštine upoznao je učenike sa istorijatom ove institucije, arhitekturom, istorijskim činjenicama, načinom na koji funkcioniše Narodna skupština kao nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji. Tom prilikom gimnazijalci su posetili veliku plenarnu salu, malu plenarnu salu, diplomatski salon i veliki hol.

Savremeni gimnazijalci će pomoću zabavnog multimedijalnog sadržaja obavljati i vršnjačku edukciju

Sve foto i video materijale koje su kreirali tokom posete Narodnoj skupštini učenici će iskoristiti za pravljenje kratke video-reportaže u kojoj će predstaviti Narodnu skupštinu, a sve to u okviru projektnih timova u koje su se podelili nakon posete. Na taj način savremeni gimnazijalci će pomoću zabavnog multimedijalnog sadržaja obavljati i vršnjačku edukciju, pored razvijanja međupredmetnih kompetencija za odgovorno učešće u demokratskom društvu i praktičnog upoznavanja sa temama iz oblasti predmeta Sociologija, Filozofija, Građansko vaspitanje, Istorija, Pojedinac, grupa i društvo, Jezik, mediji i kultura. U editovanju video-materijala učenici će koristiti stečeno znanje iz informatike i računarstva, te unaprediti kompetencije u vezi sa likovnom kulturom, kao i umetnošću i dizajnom.

Najbolje video-reportaže učenika biće naknadno objavljene na sajtu škole. Do tada uživajte u fotografijama.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.