Predavanja na temu maloletničke delinkvencije u Savremenoj gimnaziji

Učenici I razreda Savremene gimnazije imali su priliku da u školi učestvuju na predavanju i radionicama posvećenim prevenciji nasilnog ponašanja.

Snežana Sandić, inspektor Odeljenja za suzbijanje maloletničke delinkvencije Policijske uprave Beograd, učenicima je održala nekoliko predavanja na temu maloletničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja, objašnjavajući koji mogu biti razlozi za takvo ponašanje mladih.

Pored ukazivanja na nepoželjne oblike ponašanja, inspektorka Snežana podelila je sa učenicima i načine na koje treba da se ponašaju kako bi izbegli loš vršnjački uticaj, ali i uticaj masovnih medija.

Zahvalni smo na ovakvim prilikama kada možemo preventivno da delujemo na ponašanje naših učenika i da ih informišemo.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.