U Savremenoj održan interdisciplinarni čas filozofije i srpskog jezika o liku Raskoljnikova iz romana „Zločin i kazna”

Analiza romana „Zločin i kazna” velikog ruskog pisca Fjodora Dostojevskog bio je odličan povod da se osmisli interdisciplinarni čas za učenike četvrtog razreda. Profesorka filozofije Marica Đurić i profesorka srpskog jezika i književnosti Zorana Putniković zajedničkim snagama pokušale su da objasne koncepte natčoveka i svečoveka kako bi raskol u duši glavnog junaka Raskoljnikova bio osvetljen sa svih strana.

Univerzalnost koncepta natvočeka i svečoveka: Od Dostojevskog i Ničea, preko psiholoških eksperimenata, do aktuelnih serija i filmova

Učenici su aktivno učestvovali u diskusiji koja se povela na času, ukazujući na odlike natčoveka i svečoveka kod ovog književnog lika. Za potpuno razumevanje Raskoljnikova bilo je neophodno da sučele sisteme vrednosti Ničea i Dostojevskog, ali se tu priča nije završila. Univerzalnost ova dva koncepta učenici su prepoznali i u aktuelnim serijama i filmovima („Last of Us”, „Society of Snow”), kao i u istorijskim događajima u prošlosti i psihološkim eksperimentima poput Milgramovog, što je dovoljan dokaz da su razumeli cilj časa i da su znanje koje su dobili uspešno primenili.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.