Spoj istorije i srpskog jezika u delu Gorski vijenac

Stari način predavanja u kom se znanje usvajalo kroz predavanje izolovanih predmeta bez ikakve međusobne veze danas više nije efikasan. Dinamični svet 21. veka od nas traži da kombinujemo različita znanja, uočavamo nove veze između činjenica i jasno sagledavamo kontekst različitih pojava. Upravo zato, za dublje učenje, neophodno za uspeh u 21. veku, potreban je interdisciplinaran pristup.

Polazeći od toga da je važno da se pre same analize Gorskoj vijenca, maestralnog dela srpske književnosti, objasni duh vremena i istorijski kontekst, profesor istorije, Vidak Pejović i profesorka srpskog jezika i književnosti, Zorana Putniković, realizovali su interdisciplinarni čas za učenike drugog razreda.

Proučavanje književnih dela često nije ni moguće bez pomoći istorije

Jednom Milošu Crnjanskom, koji je izjavio da ,,kad bi nestao srpski narod, a ostao ‘Gorski vijenac’, ostalo bi dosta’’, bilo je jasno da je u pitanju vrhunsko delo univerzalne vrednosti, ali je danas neophodno pronaći nove načine da učenicima objasnimo zbog čega proučavamo ovo delo. Počevši sa pitanjem da li je Njegoš bio crnogorski ili srpski pesnik (i zašto jedno ne isključuje drugo), profesori su polako vodili đake kroz proces razumevanja tema i poruka „Gorskog vijenca’’.

Motive sa tradicionalne crnogorske kape (korotne kape) iskoristili su da povežu sa onim što je glavno u „Gorskom vijencu’’ (motiv Kosova, žalosti za propalim srpskim carstvom, borbe za slobodu, srpstva), spajajući vizuelno i simboličko. Proučavanje književnih dela često nije ni moguće bez pomoći istorije, tako da je ovakav pristup analizi ovog dela neophodan, a pokazali smo da može biti i – stvarno drugačiji!

Traženje veza između različitih pojava, sposobnost da se jedna činjenica sagleda u različitim kontekstima, uočavanje načina da se principi iz jedne oblasti primene u drugoj – sve su to vredne veštine koje učenik usvaja zahvaljujući interdisciplinarnim časovima. Na ovaj način Savremena gimnazija osposobljava svoje učenike da budu u stanju da samostalno i slobodno misle, što i jeste krajnji cilj svakog obrazovnog procesa i uslov da naša deca izrastu u slobodne i preduzimljive pojedince.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.