Lara Veselinović dokazala svoje veštine u pisanju akademskih radova na takmičenju iz sociologije

Kao i svake godine, Srpsko sociološko društvo organizovalo je takmičenje iz sociologije. Ove godine, zadatak je bio da učenici u saradnji sa svojom/im predmetnom/im nastavnicom/kom, pronađu odgovarajuću literaturu (teorijsku, empirijsku) za obradu zadate teme, da konsultuju širu, stručnu i naučnu literaturu i na problemski način napišu esej na temu Društvo i digitalne tehnologije.

Učenica Lara Veselinović je uz mentorsku pomoć svoje nastavnice sociologije Ane Brkić Jovanović i uz pomoć razredne starešine, Marije Đorđević napisala izuzetan rad koji je je obuhvatio i njeno samostalno istraživanje koje je prethodno izvela.

Lara je još jednom dokazala svoje sjajne veštine kada je u pitanju pisanje akademskih radova i zrelost kada je u pitanju razumevanje društvenih fenomena. Takođe je pokazala veliku samostalnost u pisanju radova, inicijativu u pogledu svih koraka tokom takmičenja i upornost kada je u pitanju poštovanje rokova.

Iako se njen rad nije plasirao dalje na takmičenju, uspeh je veliki, budući da je edukativan, podsticajan za razmišljanje i analitičan, biće predstavljen učenicima u okviru časova sociologije i verujemo da će biti značajan za Larin dalji akademski put.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.