Avantura kroz vreme: Učenici Savremene gimnazije otkrivaju srpsku heraldiku

Uzbudljiva poseta učenika Savremene Gimnazije Istorijskom muzeju obeležila je dan pun otkrića, učenja i kulturnog bogatstva. Na izložbi pod nazivom „Orao, lav i krin – Heraldika srednjovekovnih srpskih zemalja", učenici su imali priliku da zarone u bogato nasleđe heraldike i simboličnih grbova koji su obeležili istoriju srednjovekovnih srpskih zemalja.

Razumevanje grbova i simbola kroz vekove: Učenici kao istraživači

Na izložbi je predstavljeno dvadeset grbova najznačajnijih vladarskih i velikaških porodica iz Srbije, Bosne, Huma i Zete, koje su vladale u periodu od IX do XV veka. Izloženi su grbovi počevši od najstarijeg srpskog vladarskog roda, Vlastimirovića, pa sve do roda Brankovića, od kojih potiču poslednji titularni srpski despoti.

Poseta je učenicima omogućila da otkriju duboko ukorenjene simbole i tradiciju srpske heraldike, istražujući značenje i simboliku svakog grba. Kroz interaktivne aktivnosti i vođene ture, učenici su imali priliku da steknu uvid u istorijski kontekst i političke okolnosti koje su oblikovale ove simbole.

Značaj istorije i identiteta za savremene gimnazijalce

Osim toga, poseta izložbi podstakla je učenike da razmišljaju o značaju nasleđa i identiteta, te da sagledaju kako se simboli i grbovi odražavaju na kulturno i društveno tkivo srpskog društva kroz vekove.

Kroz ovu inspirativnu posetu, učenici su ne samo proširili svoje znanje o istoriji i kulturnom nasleđu Srbije, već su i ojačali svoju sposobnost analize, interpretacije i kritičkog razmišljanja. Istorijski muzej ostaje važno mesto za sve one koji žele da istraže i razumeju bogatu prošlost srpske civilizacije i njen uticaj na savremeni svet.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.