Čas latinskog na Kalemegdanu: Učenici Savremene gimnazije oživeli istoriju Singidunuma

Učenici drugog razreda, u pratnji nastavnice latinskog jezika, Natalije Stanković, imali su priliku da svoje znanje o Rimljanima i periodu njihove dominacije nad Singidunumom, danas poznatom kao Beograd, prodube na samom istorijskom mestu – Kalemegdanu. Ovaj čas bio je izuzetna prilika za učenike da direktno uče iz istorijskih ostataka.
Pored posete Kalemegdanu, učenici su takođe obišli Rimsku dvoranu Biblioteke grada Beograda, gde su imali priliku da se dodatno upoznaju sa rimskom istorijom i kulturom. Tokom obilaska Beogradske tvrđave, učenici su se upoznali ne samo sa rimskom istorijom, već i sa značajem ostalih perioda, uključujući vreme pod turskom vladavinom, kao i sa spomenikom zahvalnosti francuskom narodu, Vojnim muzejom, Izložbom srednjovekovnih sprava za mučenje i Rimskim bunarom.

Interaktivne aktivnosti: Učešće učenika Savremene gimanzije i nastavnika u manifestaciji

Tokom boravka na Kalemegdanu, učenici su učestvovali u različitim aktivnostima koje su obuhvatale pravljenje kolaža, kvizove, pripremu video materijala i intenzivno istraživanje. Ovaj interaktivan pristup omogućio je učenicima da ne samo steknu nova znanja već i da aktivno učestvuju u procesu učenja.
Ambijentalna ili terenska nastava, poput ove na Kalemegdanu, igra ključnu ulogu u obrazovnom procesu jer omogućava učenicima da teorijsko znanje primene i prošire u stvarnom okruženju. Učenje na licu mesta ne samo da povećava motivaciju i interesovanje učenika, već ih i uči praktičnim veštinama kroz timski rad i saradnju. Ovakav pristup, poznat kao učionica bez zidova, doprinosi boljem razumevanju i pamćenju naučenog, te razvija sposobnost kritičkog mišljenja i samostalnog istraživačkog rada.
Inicijativa za realizaciju ovakvih časova je izuzetno važna jer omogućava studentima da iz prve ruke dožive i razumeju istorijske kontekste koji oblikuju našu kulturu i identitet, što predstavlja nezamenljivu komponentu celokupnog obrazovnog iskustva

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.