Podsticanje empatije kroz humanitarne akcije: Primer inicijative u Savremenoj gimnaziji

Sa zadovoljstvom želim da vas obavestim o još jednoj humanitarnoj akciji koju su učenici Savremene gimnazije sproveli tokom meseca aprila. Naime, naši učenici su pokazali izuzetnu empatiju i solidarnost prikupljajući slatkiše za decu iz Svratišta.


U četvrtak, 25. aprila, realizovali smo ovu akciju donirajući prikupljene slatkiše deci koja se nalaze u teškoj životnoj situaciji. Ova inicijativa je samo jedan od primera aktivnog učešća naših učenika u širokom spektru humanitarnih aktivnosti.
Važno je istaći da je ova akcija u potpunosti u skladu sa smernicama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje postavljaju naglasak na razvoj empatije kod mladih i podsticanje humanitarnog delovanja u cilju izgradnje boljeg društva.
Humanitarne aktivnosti poput ove imaju dubok i trajan uticaj ne samo na primaoce pomoći, već i na naše učenike, podstičući ih na razmišljanje o socijalnoj odgovornosti i važnosti pružanja podrške onima kojima je potrebna.

Savremena gimnazija se ponosi svojim učenicima koji aktivno doprinose zajednici i koristi priliku da ih podrži u njihovim naporima za stvaranjem boljeg sveta.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.