Učenici postigli izuzetne rezultate u interdisciplinarnom projektu

Učenici druge godine nedavno su ostvarili zapažen uspeh kroz interdisciplinarni projekat koji je spojio Geografiju i Računarstvo i informatiku. Projekat je bio fokusiran na istraživanje geografskih karakteristika azijskih regiona, pružajući učenicima priliku da koriste svoje veštine istraživanja, programiranja i vizualizacije podataka. Nastavnice koje su realizovale ovaj interdisciplinarni projekat su nastavnica geografije, Senada Nikolić i nastavnica računarstva i informatike, Nataša Obrenović-Filipović.

Kako učenici koriste Python za istraživanje Azije

Kroz projekat, učenici su se angažovali u dubokom istraživanju različitih aspekata Azije, koristeći raznovrsne izvore podataka i alate. Analizirali su ključne društveno-geografske karakteristike poput veličine država, broja stanovnika, prirodnog priraštaja, i BDP-a po glavi stanovnika, pružajući dubok uvid u kompleksnost regiona.
Nakon prikupljanja podataka, učenici su koristili svoje veštine programiranja, posebno programski jezik Python, kako bi kreirali vizuelno atraktivne prezentacije koje su jasno oslikavale sakupljene informacije. Ovaj proces nije samo doveo do stvaranja impresivnih radova, već je učenicima omogućio da steknu dublje razumevanje geografskih koncepta i veštine digitalne prezentacije.
Rezultati projekta su izvanredni, ističući kreativnost, angažovanost i napredak učenika u razvoju novih veština. Kroz integraciju znanja iz različitih disciplina, učenici su demonstrirali sposobnost kombinovanja različitih setova veština radi rešavanja stvarnih problema. Ovaj projekat nije samo obogatio njihovo akademsko iskustvo, već je i podstakao njihovu sposobnost da razmišljaju interdisciplinarno i kreativno.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.