Nastavnice angažovane u istraživanju uticaja društvenih mreža na razvoj ličnosti učenika

Analiza uticaja društvenih mreža na mlade: Kroz objektiv „The Social Dilemma”

Nastavnice srpskog jezika i književnosti, Vanja Šimpraga i Marina Kuzmanović, zajedno sa nastavnicom psihologije, Tamarom Čukić, sprovele su inovativan projekat na časovima predmeta Jezik, mediji i kultura sa učenicima drugog razreda. Fokus projekta inspirisanog gledanjem filma „The Social Dilemma” bio je na analizi pozitivnih i negativnih uticaja društvenih mreža na razvoj ličnosti pojedinca.


Učenici su bili zaduženi da se osvrnu na kompleksnu temu uticaja društvenih mreža na lični razvoj, istražujući kako ove platforme oblikuju stavove, ponašanje i samopouzdanje mladih. Kroz projekat, učenici su se suočili sa izazovima i mogućnostima koje donose društvene mreže, istražujući kako one mogu podržati ili ugroziti mentalno zdravlje i samopouzdanje.

Podsticanje kritičkog mišljenja i zdravog razvoja u digitalnoj eri

Priloženi su primeri uspešnih projektnih zadataka koje su učenici izradili tokom istraživanja. Ovi zadaci su rezultat dubokog razmišljanja i analize, te predstavljaju dragocen uvid u stavove i razumevanje učenika o uticaju društvenih medija na njihovu svakodnevicu i razvoj.
Ovaj projekat ne samo što podstiče kritičko razmišljanje učenika o digitalnoj kulturi i njenom uticaju na društvo, već i doprinosi edukaciji o značaju mentalnog zdravlja i samopouzdanja u digitalnom dobu. Nastavnice Šimpraga, Kuzmanović i Čukić su pokazale svoju posvećenost stvaranju obrazovnog okruženja koje podstiče duboko razmišljanje i razmenu ideja među učenicima.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.