Savremena gimnazija je postala Cambridge Global Perspectives škola

Pored toga što je Savremena gimnazija najsavremenija Kembridž gimnazija u Srbiji, možemo se pohvaliti i da smo postali i jedna od retkih Cambridge Global Perspectives škola u regionu.

To znači da naši učenici imaju priliku da pohađaju jedinstveni, interdisciplinarni Kembridž predmet Globalne perspektive, ali i da je sam pristup i način rada u Savremenoj gimnaziji je drugačiji, inovativan, interdisciplinaran i kreativan. Zahvaljujući tome, učenici Savremene gimnazije objedinjuju i primenjuju znanja iz različitih oblasti u rešavanju konkretnih zadataka i realnih životnih situacija, neprestano uvećavaju obim svojih veština, razvijaju nezavisno kritičko i problemsko mišljenje i uče na kreativan način.

Zbog svog celokupnog pristupa u radu Savremena gimnazija dobila je prestižnu titulu Cambridge Global Perspectives škole.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.