Profesor geografije Savremene gimnazije koautor udžbenika

Profesor geografije u Savremenoj gimnaziji, Ivan Matejić, u saradnji sa kolegama iz drugih nastavnih oblasti, objavio je udžbenik i radnu svesku iz Prirode i društva za četvrti razred osnovne škole.

SG_udzbenik_geografija_SRB

1050-priroda-i-drustvo-4-udz-atlPomenuti udžbenici su deo kompleta u izdanju kuće Novi Logos iz Beograda i objavljeni su uz odobrenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U školama će se naći od naredne školske godine, pa će učenici moći da prate nastavu uz pomoć interesantnog i savremenog udžbenika. „Veoma mi je drago što je ovakav udžbenik naišao na odobrenje Ministarstva jer verujem da će prirodu i društvo približiti učenicima na zanimljiv način”, rekao je profesor Ivan.

U zajedničkom radu na projektu sa kolegama, profesor Ivan je unapredio svoj naučno-istraživački opus i nastavio svoj profesionalni razvoj, koji će svakako doprineti nadogradnji nastave geografije u Savremenoj gimnaziji.

Primenom novih pedagoških metoda i pristupa u sastavljanju provera znanja, koje su sastavni deo udžbeničkog kompleta Priroda i društvo 4, profesor Ivan će stečeno iskustvo primeniti i u unapređivanju rada sa učenicima Savremene gimnazije.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.