Digitalna podrška obrazovanju

Sposobnost tehnologije da transformiše način edukacije kakav smo poznavali do sada, daleko je veća od puke upotrebe ekrana u nastavi. Veliki deo tehnoloških alata kojim se u Savremenoj gimnaziji unapređuje kvalitet nastave, nije vidljiv golim okom.

Digitalna podrška obrazovanju

Osim upotrebe savremenih uređaja u samoj učionici, sasvim drugačija nastava podrazumeva korišćenje tehnoloških inovacija tako da one prožimaju celokupnu školsku organizaciju.

1. Pomaže profesorima da rade ono što najbolje znaju – da predaju

Digitalizacija školske administracijeDigitalizacija školske administracije u mnogome pomaže profesorima u svakodnevnom radu. Kako im je osigurana ušteda vremena, mogu da u potpunosti usmere svoju pažnju na kreiranje kvalitetnog nastavnog plana i posvete se unapređivanju rada sa svakim učenikom ponaosob.

Zahvaljujući Future Ready konceptu profesori imaju širok raspon dostupnih metoda koje im omogućavaju da primene svoje ideje i kreiraju dinamične časove koji će učenicima biti zanimljivi.

2. Roditelji aktivno učestvuju u školskom životu deteta

Roditelji i njihova uloga u edukacjiRoditelji su prvi učitelji u životu deteta i njihova uloga u edukaciji važna je i u školskom okruženju. Kako bi osigurali da su roditelji uvek u toku sa obrazovnim aktivnostima učenika, u Savremenoj gimnaziji uvodimo digitalne alate koji podržavaju saradnju između nastavnika i roditelja i uključuju ulogu roditelja u organizaciji nastave.

Kroz SMS servis za roditelje, ali i uvek dostupan pristup elektronskom dnevniku, roditelji su u mogućnosti da u svakom trenutku budu u toku sa školskim angažovanjem svog deteta, kao i da prate napredak i efekte nastavnih metoda, kako bi eventualnim sugestijama pomogli razvoj nastave i poboljšanje rezultata učenika.

3. Personalizovan pristup svakom učeniku

savremen pristup nastaviSavremen pristup nastavi koji je okrenut prema svakom pojedincu ponaosob, sada postaje svakodnevna realnost potpomognuta funkcijama tehnoloških alata. Mentorski rad omogućava svakom učeniku da razvija specifične talente koje poseduje, iskaže svoja interesovanja, te unapređuje postojeće veštine i razvija nove.

Kroz ovakav personalizovan pristup, profesori su u mogućnosti da svakom đaku približe gradivo na način koji će najbolje odgovarati preferencijama svakog pojedinca. Profesori su tu da zajedno sa učenicima istraže široku lepezu mogućnosti koje pružaju tehnologije, kao i da usmere mlade kako da se odnose prema novim informacijama, razvijaju kritičko mišljenje i grade sopstvenu želju za otkrivanjem inovacija.

ZNAČAJ TEHNOLOGIJE U EDUKACIJI

Uloga tehnologije jeste da unapredi i olakša život ljudi. U edukaciji, moć tehnologije ogleda se ne samo u lakšem funkcionisanju samih časova, već i u otvaranju čitavog seta metoda i aktivnosti koje učenicima pružaju nova znanja i proširuju vidike. Zbog važnosti i dalekosežnih rezultata koje upotreba tehnologije u nastavi donosi, u Savremenoj gimnaziji akcenat je upravo na konstantnom unapređenju nastave pomoću digitalnih alata. Aktivna primena tehnologije u učionici pravi je primer kako edukativni proces funkcioniše u savremenom svetu.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.