FIZIKA

Učenje sile trenja uz pomoć tehnologije

Učenici uz pomoć Prezi aplikacija uče na savremen način. Tako se isključuje mogućnost pogrešnog prepisivanja sa table, što je bio jedan od glavnih problema za razumevanje gradiva.

Na času obrade pojma sile trenja pokazan je video-materijal s početka prezentacije, u kome se prikazuje kolikom silom se drže zajedno dva telefonska imenika upletena tako što im se pomešaju stranice. Dva učenika bila su zadužena da na takav način upletu stranice udžbenika iz fizike. Iznenadili su se kada su shvatili da je knjige skoro nemoguće razdvojiti. Tokom časa, upleteni udžbenici su kružili u učionici, što nije remetilo dinamiku časa, već je samo pojačalo znatiželju učenika da razumeju ovu pojavu.

Na kraju časa učenici su odgledali drugi deo videa sa telefonskim imenicima i shvatili da je za njihovo razdvajanje potrebna sila adekvatna težini od čak 4 tone, što je mnogo više od predviđanja jačine ove sile.

uvod u geografiju

Kontrolni zadatak iz fizike na savremen način

Tokom pripreme za kontrolnu vežbu iz fizike učenici uče uz pomoć prezentacija i video-materijala, a klasičan kontrolni zadatak uz nove tehnologije poprima drugi oblik: teorijski deo se testira online, dok se zadaci još uvek rade na papiru.

Da bi se što bolje spremili za test, učenici se dele u grupe pomoću nekog programa random biranja. Nakon što saznaju pravila u prezentaciji, u kojoj su dati i neophodni delovi gradiva kao pomoć, svakoj grupi se dodeli iPad kako bi mogla da koristi materijal sa prezentacije u izradi zadataka, na kojima je moguće postići maksimum bodova samo zajedničkim zalaganjem.

Phet interaktivne simulacije se prikazuju učenicima na interaktivnoj tabli, naizmenično sa prezentacijom, pa tako nema šanse da učenici na test dođu nespremni.

uvod u geografiju

Video eksperimenti za interaktivno učenje

Profesorka fizike Tijana Marinković, nastavu neprestano unapređuje, osvežava i čini pristupačnijom primenom različitih video prezentacija, animacija i simulacija raznih fizičkih procesa. Zahvaljujući tome, učenici praktično mogu da vide određeni fizički proces u obliku video eksperimenta, a da pritom parametre koji utiču na taj proces mogu da menjaju direktno dodirom na ekranu iPada.

Učenici često u radu koriste veoma značajan sajt za animacije iz fizike www.phet.colorado.edu, na kome se nalazi velika baza simulacija i animacija iz različitih oblasti iz fizike.

Profesorka podstiče učenike da zajedno vežbaju zadatke tako što nakon svake obrađene lekcije, jedan učenik radi zadatak na interaktivnoj tabli, a ostali prate izradu i učestvuju preko svojih računara. Kako bi dodatno stimulisala učenike da se posvete fizici, profesorka im, pored obaveznih domaćih zadataka, zadaje i takozvane volonterske zadatke, koji su nešto teži i donose 5 iz fizike.

Ovakva nastava fizike motiviše učenike da se dodatno trude i razbija njihove eventualne predrasude da je fizika teška, približava im je i čini je zanimljivijom.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.