FRANCUSKI

Čitanje, pisanje i diskusija o francuskom stripu

Kako bi čitanje i analizu francuskih književnih dela učinila što zanimljivijim, a učenike aktivnijim, profesorka Sofija Kotur se odlučila za interaktivni strip (L'oreille coupée), koji je pomogao učenicima da bolje govore francuski, da ga aktivno slušaju i tečno pričaju. Svako je dobio svoj računar, slušalice i instrukcije, nakon čega su odgovarali na pitanja.

Ovaj čas je završen diskusijom o stripu, u kojoj je svako izneo svoje mišljenje o radnji i postupcima aktera, dajući predlog na koji način bi oni rešili situaciju u kojoj se našao glavni junak. Uz pomoć interaktivnog stripa učenici su savladali sve četiri jezičke kompetencije –  pismeno i usmeno razumevanje, kao i pismeno i usmeno izražavanje, i time ovaj čas izdvojili kao jedan od zanimljivijih časova.

uvod u geografiju

Savladavanje prošlog vremena kroz biografiju Coco Chanel

Na časovima francuskog jezika, učenici su savladavali praktičnu primenu jezika i razvijali kritičko mišljenje kroz razgovor na različite teme iz oblasti kulture, umetnosti, politike, sporta, istorije i slično.

Tako su, na primer, prošlo vreme obrađivali pomoćubiografija francuskih i frankofonih ličnosti, kao što su Coco Chanel i Jacques Prevert. Zatim im je, na osnovu modela odrađenog na času, profesorka francuskog Sofija Kotur, dala zadatak da to isto urade samostalno. Kroz ovaj zadatak, postignuto je više ciljeva: učenici su naučili prošlo vreme izbegavši „suvoparnu i dosadnu” gramatiku, naučili su dosta toga iz oblasti francuske kulture i bili su podstaknuti na samostalno-istraživački rad.

Kako bi proverila kako se učenici snalaze u grupi, profesorka ih je podelila u dve grupe i dala im zadatak da urade prezentaciju na temu programa za razmenu studenata. Učenici su savladavali prideve u vezi sa pojmovima kao što su nacionalnost i država, vokabular vezan za Evropsku uniju i emocije prilikom učenja stranog jezika, i to kroz predstavljanje programa za razmenu studenata Erasmus.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.