GLOBALNE PERSPEKTIVE

„Tura ljubavi” na Dan zaljubljenih

Povodom proslave Dana zaljubljenih, učenici su pošli na put oko sveta i saznali na koji način se ovaj praznik obeležava u drugim delovima sveta.

Savremeni gimnazijalci su kroz mnoštvo slika i zanimljivih multimedijalnih sadržaja posetili daleke zemlje, kao što su Južna Afrika, Japan, Gvatemala, Finska i mnoge druge, i saznali koje se sve vrste ljubavi slave, šta se u njima najčešće poklanja dragim osobama za ovaj praznik, koji je značaj perlica i njihovih boja i šara u južnoafričkom plemenu Zulu i kako je crtani lik Snupi povezan s ovim praznikom.

Nakon istraživanja običaja iz drugih kultura, učenici su analizirali kako se ovaj praznik obeležava na našim prostorima i kroz interaktivni kviz na kraju časa proverili šta su sve naučili.

uvod u geografiju

Simulacija pandemije na času Globalnih perspektiva

Tokom obrađivanja gradiva o bolestima i zdravlju, učenici druge godine su na jednom od časova igrali online igru Pandemic, koja na praktičan i zanimljiv način pokazuje kako bolest nastaje, a potom kako se širi – najpre u epidemiju, a zatim u pandemiju.

Svaki učenik je postavljao svoje parametre za igru tako što je mogao da „stvori” jednu bolest i dâ joj naziv, a zatim i odluči koje će simptome zaraženi njome pokazivati, kao i da smisli način na koji će se bolest prenositi – dodirom, putem krvi, ujedom insekta i slično. Virtuelno širenje bolesti je učenicima donosilo poene, koji su im pomogli da u simulaciji dalje razvijaju bolest i prate kako se zemlje u svetu bore da je iskorene.

Nakon igre, učenici su došli do zaključaka o tome kako se bolesti najbrže prenose, koje životinjske vrste su za to pogodne, ali i koje mere države moraju da preduzmu da bi sprečile da bolest poprimi svetske razmere.

uvod u geografiju

Konflikti i kako ih rešiti

Čas posvećen konfliktima u školi, društvu i porodici učenicima bio je jedan od najzanimljivijih časova, jer je ta tema posebno bliska tinejdžerima.

Podeljeni u grupe, gimnazijalci su imali priliku da pokažu svoje glumačke sposobnosti, jer je svaki tim dobio po jednu konfliktnu situaciju, koju je trebalo da iznese. Dok su jedni glumili, ostali su pratili njihov govor tela, ton kojim pokušavaju da reše konflikt, kao i argumente koje koriste u raspravi.

Nakon skečeva, grupe su izložile svoja zapažanja, i ovom analizom došle do zaključka o strategijama koje mogu da se koriste kako bi konflikt trajno bio razrešen.

uvod u geografiju

Povezivanje znanja iz različitih oblasti kroz igru

Na času Globalnih perspektiva, na kome su obrađivane metode komunikacije, učenici su se igrali pantomime. Na presavijenim papirićima u kutiji pisali su različiti akronimi koji se često koriste u komunikaciji na internetu, kao što su na primer, brb, omg, lol i drugi. Dobrovoljci su pantomimom objašnjavali akronime ostalima, a učenik koji bi pogodio, birao bi sledeću reč koju predstavlja, i tako redom do poslednjeg papirića u kutiji. Nakon igre, nastupio je nešto ozbiljniji deo vežbe, kada su učenici objašnjavali u kolikoj meri koriste ove pojmove u svakodnevnoj komunikaciji i zašto su oni dobri za komunikaciju, a zašto nisu.

Još jedna od praktičnih, korisnih i iznad svega, zanimljivih vežbi na predmetu globalne perspektive bila je simulacija razgovora za posao. Profesorka globalnih perspektiva, Tatjana Vilček, bila je kandidat na intervjuu za posao, a učenici su bili njeni potencijalni poslodavci. Na osnovu odgovora koje je davala na njihova pitanja, a posebno njenog govora tela, učenici su diskutovali o tome kakav utisak ostavlja kao budući zaposleni. Nakon toga, zajedno su razmatrali značaj govora tela i neverbalne komunikacije.

Reakcije učenika na svim kreativnim časovima bile su sjajne. Ove vežbe su pokazale da učenici mnogo lakše i brže usvajaju znanja kroz zabavne aktivnosti, što doprinosi i pozitivnijem odnosu prema predmetu i interesovanju za njega. Učenici se kasnije sećaju primera iz igara koje su radili na času i na taj način ih logički povezuju sa definicijama i gradivom.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.