TRENUTNE POSLOVNE PRILIKE

shlajfna

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha. Zato je prvi i glavni cilj postojanja Savremene gimnazije upravo ostvarenje misije, čiji će rezultat biti spremnost naših učenika da postanu građani sveta, koji će svojim znanjem, idejama i ponašanjem biti uzor novim generacijama.

Ako sebe vidite kao profesora koji može da doprinese etosu naše škole i ostvarenju naše misije, prijavite se za posao. Našem timu su potrebni profesori koji su pedagoška elita i koji kretivnošću, odnosom prema radu, odgovornošću prema obavezama, moralnim kodeksom i akademskom aspiracijom predstavljaju uzor učenicima.

Da biste postali savremeni profesor u Savremenoj gimnaziji, treba da prihvatite sledeće odgovornosti:

 • izvođenje obavezne nastave prema ugovorenom fondu i usvojenom rasporedu časova;
 • obavljanje popravnog, razrednog i drugih ispita u skladu sa odlukama Nastavničkog veća;
 • neposredni rad sa učenicima u izbornoj nastavi i drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada;
 • pripremanje i planiranje nastave prema planu i programu (nacionalni ili Kembridž);
 • ostvarivanje uloge mentora učenika kroz saradnju sa roditeljima i ostalim kolegama;
 • razvijanje etosa škole kroz projektne i druge nastavne i vannastavne aktivnosti;
 • ostale poslove u skladu sa odlukom direktora.

Za prijavu za posao potrebno je da ispunjavate uslove po pitanju kvalifikacija i veština:

 • najmanje VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smera;
 • poznavanje engleskog jezika na najmanje B2+ nivou CEFR
 • napredna znanja o upotrebi informacionih tehnologija u učionici;
 • strpljivost, energičnost, komunikativnost i posvećenost poslu;
 • otvorenost ka usvajanju savremenih metodičkih pristupa;
 • psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom.

Da biste se prijavili, molimo Vas da nam pošaljete sledeća dokumenta u prilogu prijave u nastavku:

 • CV;
 • motivaciono pismo;
 • skenirana diploma o stečenoj stručnoj spremi;
 • pismo preporuke, nagrade, pohvale i slični dokumenti (ukoliko su dostupni).

Trenutno otvorene pozicije:

PROFESOR MATEMATIKE

PROFESOR FILOZOFIJE

PROFESOR FIZIKE

PROFESOR INFORMATIKE I RAČUNARSTVA

Ime i prezime

Imejl

Broj telefona

Pozicija za koju konkurišete

Poruka

Priložite svoj CV u PDF formatu.

Priložite diplomu o stečenoj stručnoj spremi u PDF ili JPG formatu.

Priložite pisma preporuka, nagrade, pohvale i slične dokumente u PDF ili JPG formatu.

Unesite kod da biste poslali prijavu.

captcha

KEMBRIDŽ PROGRAM

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.