LATINSKI

Rešavanje rebusa na latinskom

Latinski jezik, kao osnova svih evropskih jezika, i pored ustaljenog mišljenja da je „mrtav”, u Savremenoj gimnaziji i te kako živi.

Na časovima učenici povezuju gradivo sa engleskim, srpskim, italijanskim, francuskim i španskim jezikom, što im omogućava bolje i brže usvajanje gradiva. Na jednom od časova, savremeni gimnazijalci su rešavali rebuse, naravno, na latinskom jeziku. Imali su zadatak da u igri Graeco Roman legacy reše mentalne mozgalice, koje su bile direktno povezane sa lekcijom koju su prethodno obradili: HOMO TRIVM LITERARVM (Čovek od tri slova: FUR – lopov).

Drugi rebus koji su dobili bio je malo slikovitiji i izgledao je ovako:

Nije im dugo trebalo da pogode da je u pitanju: Sol La fides sus ficit (Sola fides sufficit), što znači „Samo vera je dovoljna”.

Učenici su bili oduševljeni kada su imali priliku da na sajtu Dino lingo na zabavan način nauče nazive životinja na latinskom jeziku. Uz laganu zabavnu muziku pogađali su o kojoj životinji je reč nakon što bi čuli njen naziv na latinskom, a zatim je usledilo pogađanje naziva voća i povrća.

Sledeći nivo bio je test preko online Quizlet aplikacije, Parts of Roman Houses. Rešavajući osmosmerke i ukrštene reči, učenici su obnavljali sve ono što su učili o kućama iz rimskog perioda, dok su ostale mozgalice bile vezane za prepoznavanje deklinacija i promenu imenica po padežima.

Odlično poznavanje engleskog jezika savremenim gimnazijalcima omogućilo je i zabavu i učenje dok su se takmičili u igri Quid facis. Timovi su imali svoje predstavnike, koji su uz pomoć ostalih članova odgovarali na pitanja postavljena na engleskom jeziku, tako što su na sto bacali karticu koja predstavlja jedan od glagola na latinskom, koji može da se upotrebi kao odgovor na to pitanje: You go to the market.  Do you walk around, explore, or read all the signs?

Uz mnogo zabave i iščekivanja sledeće intrigantne kartice koju će dobiti, usvajanje glagola je učenicima bilo mnogo lakše. Nakon završetka ovog časa, timovi su od profesorke tražili da se takmičenje ponovo održi.

uvod u geografiju

Moderne aplikacije za učenje „izumrlog jezika”

Aplikacija EDpuzzle omogućila je učenicima da tokom gledanja video-materijala provere svoje znanje o sedam svetskih čuda.

Dobro poznate asocijacije našle su svoje mesto i na časovima latinskog jezika, gde su učenici, podeljeni po grupama, uz pomoć online materijala Latin is Fun: Lectio II 2nd Declension -r words proveravali koliko su dobro savladali imenice druge deklinacije.

Kako bi svoje usavršavanje nastavili i posle časova, učenici su koristili Declension of Latin Nouns za vežbanje promena imenica po padežima, a s obzirom na to da je latinski jezik sastavni deo medicine, uz pomoć kraćeg testa, Leonardo da Vinci’s Body Parts, proveravali su koliko znaju o delovima tela, povezujući termine pes, pedis (noga) sa terminom koji im je poznat – pedikir i sl.

Uz brojne aplikacije i konstantno povezivanje latinskog sa drugim stranim, ali i maternjim jezikom, savremeni gimnazijalci dokazuju: Lingua Latina mortua non est, vivat lingua Latina!

uvod u geografiju

Hari Poter, zombiji i bacanje čini na času

Rukovodeći se željom da u potpunosti osavremeni nastavu latinskog i učini je prihvatljivom uhu i shvatanju savremene omladine, profesorka Natalija Stanković je prijatno iznenadila svoje učenike kada je za okosnicu časa uzela film o Hariju Poteru, kao vezu sa predstojećom žurkom povodom Noći veštica. Za ovu priliku nosila je crnu odoru kako bi dočarala učitelje magije iz istoimenog filma.

Konverzacija o magiji, magijskim rečima i obredima se odvijala na engleskom, a instrukcije za rad učenici su dobijali na latinskom jeziku, uz korišćenje Cezarovog šifrarnika, da bi odgonetnuli koji sve sastojci idu u pojedine magične napitke i smeše. Tako je na najbolji način nađena veza i usklađenost između engleskog, latinskog i srpskog jezika, i takozvanom „mrtvom“ latinskom je udahnuta duša i stavljen je u ravnopravan status, kao jezik prošlosti, sa jezicima sadašnjosti i posebno sa engleskim, kao jezikom budućnosti.

Učenici su podeljeni u četiri kuće (Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff i Slytherin), a svojim ‘magičnim štapićem’ su, uz pomoć ovih magičnih sastojaka, učili kako da naprave čini uz pomoć kojih će, na primer, sanjati osobu koju vole izgovarajući SOMNIUM AMORIS. Takođe, učenici su se upoznali sa ‘osnovnim činima’, koje su na latinskom jeziku i uz pomoć kojih mogu da se brane ili da napadaju, u zavisnosti od toga u kojoj se situaciji nalaze.

Najkreativniji su bili u borbi sa Monsters of Halloween, kada su se upoznali sa karakteristikama vukodlaka, veštica, mumija, zombija, duhova i sličnih stvorenja, i kada su znanje o činima praktično primenjivali izgovarajući čini koje su ih štitile i uz pomoć kojih su uspevali da pobede čudovište. Tako su, na primer, za mumiju odabrali čini Incendio, jer je ona sva u zavojima i jedini način da bude savladana je da se zapali.

Pozivamo vas da se i vi oprobate u našoj maloj školi magije kroz prezentaciju koja je korišćena na času Crafting potions and spells.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.