MATEMATIKA

Vežbanjem zadataka online do više znanja

Savremeni gimnazijalci koriste interaktivne aplikacije kako bi naučeno gradivo razumeli i primenili.

Učenici prvog razreda vežbali su online testove sa sajta cimt.org.uk i rešili problem rastavljanja polinoma na činioce kao skup različitih tehnika koje su im bliže i lakše za rešavanje. Umesto standardnog pristupa temi izometrijskih transformacija Translacija, Rotacija, Refleksija, učenici su na interesantniji način uočili transformacije figura, kao i postupke pronalaženja zadovoljavajućih rešenja primenom raznih tehnika (sličnost, podudarnost, merenje…).

Takođe, korišćenjem iPad aplikacije, učenici su potpuno ovladali tehnikama konstrukcije značajnih tačaka trougla, pri čemu su kroz video-materijale i GeoGebra aplikacije mogli da prate tok zadatka i samostalno reše problem. Slično prethodnom, primenom ostalih interaktivnih aplikacija rešavali su i problem podudarnosti trouglova. Savremeni gimnazijalci su na časovima matematike uživali u učenju ove nauke na moderan i innovativan način, pa je tako najviše pažnje posvećeno primeni znanja kroz aplikacije Podudarnost 1, Podudarnost 2, Podudarnost 3, dok su algebru naučili kroz zanimljive zadatke i testove.

 

 

uvod u geografiju

Prezentacije i online testovi za zanimljivije učenje

Kreativna nastava je i sastavni deo matematike. Nezaobilazan deo svakog časa matematike u Savremenoj gimnaziji su prezentacije sa dosta primera, kao i korišćenje dodatnih softvera za učenje i vežbanje matematike. Tako su, primera radi, na časovima učenici koristili i online program za crtanje funkcija: https://www.desmos.com/calculator.

U izradi domaćih zadataka učenici koriste različite web alate i naročito aplikaciju Nearpod, gde dobijaju rezultate i mogu da prate šta su pogrešili i na šta treba da obrate pažnju ubuduće. Čak i kada rade testove i provere znanja, oni to rade online i nastoje da naprave maksimalno ugodnu atmosferu na času, puštanjem ambijentalne muzike i prilagođavanjem svetla, kako bi imali osećaj kao da su kod kuće.

Jedan od zadataka koji su učenici imali bio je i da naprave svoj matematički strip i da na taj, zanimljiv i posebno kreativan način, reprodukuju ono što su naučili iz ovog predmeta. Ovakvi časovi matematike u Savremenoj gimnaziji ruše predrasude učenika da je ovaj predmet suvoparan i težak, i pokazuju im da učenje može biti uživanje.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.