NACIONALNI PROGRAM

uvod u nacionalni skolski program

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 022-05-00050 /2010-03, od 14.7.2011. godine, Savremena gimnazija dobila je dozvolu da sprovodi nastavni plan i program za gimnaziju opšteg tipa. Ovaj plan i program neprekidno osvežavamo nastavnim materijalom, kursevima veština za učenike i stručnim usavršavanjem profesora.

Skeniran dokument

Savremena gimnazija se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, među svim akreditovanim osnovnim, srednjim i visokim školama i fakultetima u Srbiji, i to pod brojem 1882.

Takođe, Savremenu gimnaziju možete naći i na mapi sa lokacijama svih obrazovnih institucija u zemlji, koje se nalaze na sajtu Ministarstva, jednostavnim ukucavanjem imena škole – Savremena gimnazija – u pretraživač ispod mape ili pretragom u okviru srednjih škola.

Najbolje od tradicionalnog i savremenog obrazovanja

Nacionalni program je osnovni program školovanja u Savremenoj gimnaziji. On se zasniva na zvaničnom nastavnom planu i programu koji važi u Republici Srbiji, ali je dopunjen i unapređen naprednom metodikom kako bi naši učenici dobili što kvalitetnije i savremenije obrazovanje.

U tom cilju smo zadržali i unapredili najbolje iz postojećeg sistema obrazovanja, kao što su fundamentalne i kvalitetne tradicionalne vrednosti i negovanje maternjeg jezika, dok smo istovremeno iz nastavnog procesa izostavili sve njegove zastarele i često kritikovane odlike.

Stalno unapređivanje nastave

Sa druge strane, pristup nastavi i prenošenje znanja učenicima na Nacionalnom programu školovanja su potpuno drugačiji i kreativni. Neprestano unapređujemo nastavne materijale, koristimo nove tehnologije kako bismo obrazovni proces učinili što inovativnijim i zanimljivijim, naši profesori se konstantno usavršavaju i osavremenjuju svoje pristupe radu, a učenici su uvek u centru nastave.

Savremen pristup nastavi, između ostalog, podrazumeva i mentorsku i individualnu nastavu, kao i prepoznavanje talenata, kvaliteta i potreba svakog učenika tokom školovanja. Zato je Nacionalni program Savremene gimnazije pravi izbor za učenike koji žele više od svog obrazovanja.

-

opšti nacionalni smer

-

Nacionalni IT smer

-

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.