NEMAČKI

Učenje nemačkog jezika kroz asocijacije

Na jednom od časova nemačkog jezika u prvom razredu obrađena je razlika između tradicionalne i aktivne nastave.

Učenicima su prikazane dve slike koje ilustruju datu temu (na jednoj su bili nezainteresovani đaci, dok su učenici na drugoj slici uživali u grupnom radu i diskusiji), a ispod njih su pisali šaljivi citati učenika na nemačkom jeziku, koji su bili u vezi sa školom: „Bolje biti šest časova u školi, nego uopšte ne spavati”, „Kada svi ćute, a jedan priča, to se zove nastava”.

Učenici su govorili o tome na šta ih asociraju ove slike, šta im se to dopada u nastavi, i kako po njihovom mišljenju treba da izgledaju poučni i interesantni časovi, a sve to morali su da pričaju na nemačkom jeziku, čak 60 sekundi.

uvod u geografiju
Uz „Potapanje brodova” – perfekt gelernt

Na jednom od časova na kome su obnavljali perfekat, koji ume da zada poteškoće kada se sa teoretskog nivoa pređe na praktičnu primenu, učenici su osnovne zakonomernosti o građenju i upotrebi perfekta obnovili i usvojili kroz zanimljivu igru pitanja i odgovora.

Takođe, glagole koje su upotrebljavali, označavali su različitim bojama, u zavisnosti od toga da li su pravilni ili ne. Cilj ovih igara bio je da se kod učenika podstakne lakše pamćenje aktiviranjem obe moždane hemisfere, one „kreativne” i one „prirodnjačke”.

Svoja znanja mogli su da provere u grupnom radu kroz popularnu igru Potapanje brodova (Schiffe versenken), gde su učenici istovremeno jedne druge kontrolisali, čime se težište nastave u potpunosti prebacilo sa nastavnika na učeničku aktivnost.

Kako bismo u nastavu uključili i element kulture zemalja sa nemačkog govornog područja, tokom časova su slušali dela nekih od najpoznatijih kompozitora, kao što su Turski marš, Mesečeva sonata i drugi.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.