Prijemni ispit

Svaki mali maturant se suočava sa istim pitanjem – kako će proći na završnom ispitu. Tokom čitave osnovne škole učenici stalno dokazuju svoje znanje na raznim testovima, kontrolnim zadacima, usmenim propitivanjima. Za svoj trud i rad dobijaju ocene, dobro poznate skale od 1 do 5. Ipak, sve to znanje treba potvrditi još jednom, na prijemnom ispitu posle VIII razreda.

Rešavanjem testova iz srpskog, matematike i iz nekoliko predmeta grupisanih u kombinovanom testu, učenik se kvalifikuje za upis u željenu srednju školu. Zato je prijemni ispit jedna od većih briga svakog budućeg srednjoškolca, jer od njega zavisi dosta toga.

Upisom u Savremenu gimnaziju učenici sebi osiguraju praktično znanje, bez suvoparne teorije i suvišnih podataka. Stiču se primenljive veštine i sigurna prohodnost na sve fakultete u zemlji, ali i u inostranstvu. Školovanjem u Gimnaziji učenici sebi obezbeđuju zvaničnu nacionalnu diplomu koja se dodeljuje u Republici Srbiji, ali i svetski priznatu AICE diplomu Univerziteta u Kembridžu.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.