Stvarno drugačiji – stvarno spremni za budućnost!

Kako se kod savremenih gimnazijalaca razvijaju društvene veštine i emocionalna inteligencija?

Srednjoškolci se nalaze u burnom periodu adolescencije koji je ključan za sazrevanje i formiranje odrasle osobe. Zbog toga su im nastavnici, školski psiholog i pedagog Savremene gimnazije uvek na raspolaganju, a putem različitih aktivnosti rade na tome da se svaki učenik oseća dobro i razvija na pravi način.

Koristeći savremene metode, oni pomažu učenicima da razviju svoju ličnost, prevaziđu probleme i ostanu motivisani, ali ih pripremaju i za realne situacije u poslu i životu, koje ih čekaju u budućnosti.

Učenici Savremene gimnazije

Savremena gimnazija svoje učenike u budućnosti vidi kao visokoobrazovane, uspešne, moderne i nadasve odgovorne ljude. Veoma je važno da već sada shvate uticaj ličnih postupaka i delovanja pojedinca u društvu.

U Savremenoj gimnaziji učenici na zanimljive načine razvijaju empatiju i etičke stavove. Oni istražuju i postavljaju pitanja. Svakim danom stiču nova iskustva, uče iz njih i primenjuju to znanje na praktičan način.

POTENCIJAL UVEK POSTOJI

Svako dete može postići izvanredne rezultate ako mu se posveti pažnja

Svaka osoba je različita i svaka na drugačiji način uči. Psiholog i pedagog Savremene gimnazije prate rad učenika i pomažu im da pronađu načine koji im najviše odgovaraju kako bi postigli najbolje rezultate. Dok im oni daju korisne savete i pokazuju nove metode učenja, nastavnici vode računa da svaki predmet bude interesantan i da učenici razumeju naučeno gradivo.

Na radionicama o stilovima učenja, učenici rešavaju sve poteškoće imaju prilikom učenja, dobijaju savete i konkretne predloge o tome kako te prepreke da prevaziđu.

Svako dete može postići izvanredne rezultate ukoliko mu se posveti pažnja. Zbog toga su stručnjaci zaposleni u Savremenoj gimnaziji tu da nauče i podstaknu učenike da iskoriste svoje potencijale.

VIŠE OD NASTAVNOG PROGRAMA

Kroz zanimljive radionice do aktivnog učenja društvenih veština

Radionice kao oblik iskustvenog učenja predstavljaju popularan metod u svim svetskim školama, pa samim tim čine sastavni deo nastave Savremene gimnazije. Kao specifičan oblik rada u nastavi, radionice osiguravaju uspeh aktivnog učenja, a u njima pored učenika učestvuju i gostujući predavači, školski pedagog i psiholog. Tako su, na primer, učenici imali radionice posvećene temama kao što su tolerancija u društvu, borba protiv side, bolesti zavisnosti, seksualno obrazovanje i mnoge druge.

Kroz radionice, učenici razvijaju komunikacijske sposobnosti i timski duh, saosećanje i toleranciju, socijalnu inteligenciju i liderske sposobnosti. Svaki učenik direktno učestvuje, uči da se izbori za svoj prostor u grupi i da joj kreativno doprinese. Pored toga, kroz razgovor i debate na radionicama učenici se još više povezuju i učvršćuju svoje prijateljstvo.

LEARN BY DOING – RAZMIŠLJANJE I RAZUMEVANJE, A NE SUVOPARNO UČENJE

Interdisciplinarni Cambridge časovi za praktičnu primenu znanja

U nastavi Savremene gimnazije posebno mesto zauzimaju interdisciplinarni časovi koji nastaju kao spajanje dva ili više predmeta. Tako su na primer, na času geo-hemije učenici simulirali erupcije vulkana uz pomoć hemijskih preparata, i stvorili ilustracije „Epa o Gilgamešu” u spoju likovnog i srpskog.

Na ovaj način učenici sabiraju svoje znanje u jednu praktičnu celinu i uče kako da svoje sposobnosti i znanja primene u realnim situacijama.

Učenje van škole

UVEK NA LICU MESTA

Interesantne destinacije i brojne zanimljive lokacije

Učenje van škole, u različitim inspirativnim okruženjima, podstiče učenike da istražuju i da se poistovete sa temom nastave, pa samim tim brže pamte i lakše koriste informacije koje dobiju u praktičnom radu. Pomoću školskog autobusa učenici lako i brzo stižu do novih destinacija na kojima ih čekaju nove zanimljive lekcije.

Učenici Savremene gimnazije uče kroz posete aktuelnim manifestacijama poput Beogradskog sajma knjiga, i učestvuju u društvenom životu kroz posete muzejima, pozorištima i izložbama. Posete arheološkom nalazištu u Vinči, Muzeju afričke umetnosti i izložbi o Jovanu Cvijiću u galeriji SANU, samo su neke od mnogih.

SVI ZA JEDNOG, JEDAN ZA SVE

Razvoj sportskog i timskog duha, zdravog života i fer-pleja

Učenici takođe isprobavaju svoje veštine u različitim sportovima kao što su skvoš, mačevanje i kuglanje.

Posebno se izdvajaju aktivnosti u kojima se srednjoškolci upoznaju sa poslovima kojima će se možda u budućnosti baviti. Tako su, na primer, imali priliku da se nađu u ulozi menadžera hotela.

JER JE SVAKI UČENIK DRUGAČIJI

Raznovrsne sekcije za razvijanje individualnih interesovanja učenika

Ono što krasi učenike Savremene gimnazije su upravo njihove različitosti i raznovrsnost interesovanja. Da bi njihovi talenti i sklonosti bili negovani na najbolji način, u Savremenoj gimnaziji organizovane su raznovrsne sekcije.

Učenici imaju pomoć u usavršavanju onoga što ih posebno zanima i podsticaj da otkriju nova interesovanja. Bilo da su u pitanju književna, scenska, likovna ili filmska umetnost, uređivanje školskog časopisa, program Smartanac ili šahovska sekcija, teorija igara, English Tea Time ili muzička sekcija, učenici mogu da istražuju i saznaju više o onome što najviše vole.

Svako interesovanje učenika može se pretvoriti u polaznu tačku za učenje, i tada je motivacija najveća, a rezultati najbolji. Zbog toga u Savremenoj gimnaziji nijedna želja nije sputana već preoblikovana u nešto korisno i edukativno, a u isto vreme i zabavno. Uz ovakav rad učenici stiču više samopouzdanja i razvijaju individualnost, što je od ključnog značaja za kasnije školovanje i odabir profesije.

DOBROTA, OSMEH I EMPATIJA NA DELU

Humanitarne akcije budućih lidera

Aktivnosti u Savremenoj gimnaziji često su i humanitarne. U današnjem društvu u kom preovladava otuđenost, neophodno je razvijati osećaj empatije kod mladih. Za svaki posao je važno imati dobre međuljudske odnose i pozitivan imidž, što je razlog više za razvijanje saosećanja kod učenika.

Svaka akcija podrazumeva aktivno zalaganje svakog učenika, jer se na taj način razvija svest o sopstvenim postupcima. Osim humanosti koja krasi svakog savremenog gimnazijalca, oni postaju inicijatori dobrih dela i doprinose svojoj okolini.

PODRŠKA I POVERENJE

Posvećen profesor za svakog učenika kao siguran saveznik do uspeha

Po uzoru na najbolje svetske školske sisteme, svaki učenik u Savremenoj gimnaziji ima svog profesora koji je uvek tu, za svaku vrstu pomoći i podrške. Ovako blizak odnos podstiče kvalitet i pomaže da prevaziđu svaku prepreku.

Omogućava učenicima da izgrade odnos pun poverenja i razumevanja sa profesorom, što obezbeđuje emotivnu stabilnost, neophodnu u ovom periodu odrastanja. Svojim znanjem i ponašanjem, profesor je model i uzor svojim učenicima i važna figura na putu do uspeha.

Partnerstvo roditelja i škole

ZAJEDNO KA ISTOM CILJU

Partnerstvo roditelja i škole za uspešnu budućnost

Obrazovanje je proces koji se ne može odvojiti od vaspitanja. Oblikovanje kvalitetnih mladih ljudi je jedna od najvažnijih funkcija Savremene gimnazije, a saradnja sa roditeljima je ključna za postizanje tog cilja. Škola i roditelji su stubovi oslonci koji udruženi daju najbolju potporu učenicima, kako bi oni u potpunosti iskoristili svoje potencijale.

U Savremenoj gimnaziji neguje se otvorena komunikacija sa roditeljima, koja uz obostrano razumevanje, savete i sugestije usmerava učenike ka ostvarenju kako akademskih, tako i životnih ciljeva. Uz partnerstvo sa roditeljima možemo ostvariti misiju i stvoriti lidere budućnosti.

Sve ove aktivnosti sprovode se u cilju razvoja ličnosti učenika u skladu sa realnim svetom koji ih okružuje. Učenici Savremene gimnazije razvijaju kritičko mišljenje, šire svoje znanje i unapređuju opštu kulturu, a pored toga uče kako da vrednuju informacije koje dobiju i da pronalaze načine da ih iskoriste u životu, a jednog dana i u svom poslu.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.