KREATIVNIM I SAVREMENIM NAČINOM RADA DO VELIKIH USPEHA

shlajfna

Individualna nastava, prepoznavanje talenata, kvaliteta i potreba svakog učenika ponaosob samo su neke od pojedinosti koje Savremenu gimnaziju čine školom sa savremenim pristupom radu sa učenicima i daju joj epitet Future ready school. Okupili smo tim vrhunskih predavača koji, pored potrebnog iskustva i znanja, poseduju i izuzetnu motivaciju za rad na polju edukacije i vaspitanja. Oni znaju da svaki učenik ima posebne talente, koje bi trebalo otkriti i podržati.

Savremen pristup organizaciji nastave

Nastojali smo da iz nastavnog procesa izostavimo sve zastarele i često kritikovane odlike obrazovnog sistema u Srbiji, ali smo istovremeno zadržali i unapredili one kvalitetne, tradicionalne vrednosti, koje predstavljaju pozitivne strane takvog sistema. Sa učenicima koji su se opredelili za Cambridge International program radi se na poseban način, kroz interaktivnu i interdisciplinarnu nastavu, koja je prilagođena visokim akademskim zahtevima. Osim nastavnih aktivnosti, naši učenici se ohrabruju da samoinicijativno pristupe razvijanju svojih ideja kroz samostalna istraživanja i projekte. Razvijanjem ovakvih veština, učenici lakše podnose obim učenja na fakultetu, zato što nauče kako da organizuju svoje vreme, gde da pronađu informacije i kako da, kroz analizu i sintezu, uspešno izvršavaju zadatke.

Tehnologija u učionici

Okruženje i uslovi za rad učenika čine nas jednom od najsavremenije opremljenih i organizovanih obrazovnih institucija u zemlji i regionu. Nastava se realizuje u moderno uređenoj zgradi u centru Beograda, uz pomoć video i audio nastavnih sredstava, interaktivnih tabli i tablet uređaja, a nastavu je moguće pratiti i preko interneta, platforme za pomoć pri učenju i Android aplikacija. Za potrebe primene elektronskog učenja, razvijena je posebna metodologija korišćenja sistema za elektronsko učenje, prilagođena uzrastu i potrebama učenika. Svrha primene ovog naprednog sistema učenja jeste da se kod učenika razvije sposobnost da prepozna, razume i reši problemske situacije u kojima rešenje nije vidljivo na prvi pogled, koristeći znanja iz različitih predmeta i primenjujući transverzalne veštine.

Praktična demonstracija znanja

Važno je da učenici otkriju upotrebnu vredmnost teorijskog znanja koje stiču u školi. Kako bi osposobili učenike da svoje znanje primene i van učionice, u Savremenoj gimnaziji negujemo interdisciplinaran pristup nastavi i učenje kroz praktičnu demonstraciju gradiva. Kroz posete različitim uspešnim kompanijama, naučnim i kulturnim institucijama i manifestacijama, razvijamo svestranost učenika i negujemo istraživački duh. Podstičemo radoznalost i gradimo kritičko mišljenje kod učenika koje će ih učiniti uspešnim stručnjacima u životu nakon škole.

Posvećeni profesori i pedagozi 

Naši profesori su, najpre, dobri pedagozi, koji kroz svoj svakodnevni rad sa učenicima mogu da otkriju i neguju njihove talente, ali isto tako i da prepoznaju poteškoće koje učenici mogu da imaju u savladavanju gradiva. U cilju ostvarivanja bolje povezanosti i poverenja među učenicima, naša škola neguje i vrlo specifičan način rada  – takozvano vršnjačko učenje, gde bolji učenici pomažu slabijima da savladaju gradivo. Često se dogodi i da se učenici uzajamno pomažu pa, kroz razmenu znanja, grade svoje prijateljstvo, poverenje i samopouzdanje.

Dopunska nastava iz svih predmeta za učenike kojima je potrebna pomoć u savladavanju gradiva

Iako se u našoj školi gradivo u celosti savladava na času i poslenastavnim aktivnostima, ukoliko postoje poteškoće u razumevanju zadataka ili nastavnog materijala, učenici ne moraju da angažuju profesore privatno – dovoljno je da se obrate svom razrednom starešini, koji će za njih organizovati dopunsku nastavu iz predmeta koji predstavljaju problem.

Dodatna nastava za posebno darovite učenike i pripreme za razna takmičenja

U našoj školi se neguju talenti. Naši profesori organizuju dodatnu nastavu za sve posebno darovite učenike kako bi im pomogli da svoj dar još više razvijaju. Za one koji su takmičarskog duha, škola organizuje pristupanje raznim takmičenjima, kako lokalnim tako i svetskim, a za osvajanje neke od nagrada, škola nagrađuje učenike stipendijama i raznim drugim beneficijama.

Savršeni uslovi za učenje i druženje

U zdravoj i inspirativnoj sredini učenje je mnogo lakše. Zato smo se potrudili da u našoj školi napravimo baš takvu sredinu. Osim profesionalnog pedagoškog tima, savremenih nastavnih sredstava i bezbedne sredine za boravak, u našoj školi je veoma važna i kultura lepog ponašanja i ophođenja. Društveni život u školi obogaćen je dodatnim sadržajima kao što su sekcije, kulturne manifestacije, sportski događaji, dobrotvorne akcije, zajednički projekti itd.

Uspeh naših učenika ogledalo je našeg uspeha! Zato nam je važno da od svakog našeg učenika stvorimo kvalitetnog akademskog građanina, koji će svojim kasnijim radom osvetlati obraz Gimnazije.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.