STEM sistem za uspeh učenika u svim oblastima

 

Engleski pojam STEM javlja se kao akronim, koji upućuje na nekoliko akademskih disciplina: nauka (science), tehnologija (technology), inženjering (engineering) i matematika (mathematics).

Ovaj pojam se odnosi pre svega na škole, koje unutar ponuđenih obrazovnih programa i modula favorizuju obrazovanje, ključno za razvoj naučnotehnološke sfere.

STEM_700px_SRB

Pojam STEM potekao je iz SAD-a. Osim u pogledu obrazovanja, ovaj pojam bio je važna okosnica za uređivanje zakonskih detalja imigracione politike ove zemlje.

Prirodno-matematički predmeti u fokusu

Prirodno-matematicki predmeti u fokusuU pogledu obrazovanja, mnoge američke inicijative zalažu se za uvođenje STEM predmeta u sve edukativne profile.

Prema mišljenju brojnih američkih stručnjaka, STEM veštine ne treba izučavati izolovano poput posebne predmetne porodice, već ih je potrebno implementirati u sve škole, bez obzira na dominantni profesionalno-obrazovni profil za koji bi se učenik opredelio.

Ovo je jedan od ključnih elementana po kojem se STEM škole razlikuju u odnosu na druge škole: prirodno-matematički predmeti ne izučavaju se samo na pojedinim smerovima.

STEM ključan za uspeh u svim sferama

Bez obzira čime će se pojedinac baviti, STEM predmeti biće mu neohodni za uspešno snalaženje na sadašnjem i budućem tržištu rada. Ako je pojedinac društvenohumanistički obrazovan, kvalitetno poznavanje matematike omogućiće mu preciznost i sistematičnost.

Takođe, bez poznavanja savremenih IT tehnologija, kompjutera i pretraživača, uskoro nećemo biti u mogućnosti da kupimo čak ni kartu za prevoz. Brojni primeri iz svakodnevnog života podstiču svetske stručnjake da stalno ukazuju koliko su STEM znanja važna i koliko su savremene škole dužne da ova znanja i predmete učine jednako dostupnim svima.

Stručnjacima sa STEM znanjima otvorena sva vrata

Strucnjacima sa STEM znanjimaKoliko je STEM važan za obrazovanje, pokazuju inicijative brojnih američkih udruženja, koja podsećaju na važnost pomenute četiri nauke, ne samo za profesionalni prosperiret pojedinca, već za društvo u celini.

Iskustva pokazuju da je procenat nezaposlenih veoma nizak, kada je reč o stručnjacima koji poseduju STEM znanja i veštine.

Sa druge strane, potreba za IT stručnjacima u Americi, koji poseduju STEM znanja, utiče čak na donošenje posebnih imigracionih zakona, kako bi se kvalifikovanim STEM kadrovima omogućio lakši ulazak u SAD, a kasnije i profesionalni prosperitet. Kvalifikovani STEM stručnjaci već danas imaju bolju prohodnost i mobilnost, ne samo na američkom, već na svetskom tržištu rada.

Kako se STEM primenjuje u Savremenoj gimnaziji?

Kako se STEM primenjuje u SGSavremena gimnazija ide u korak sa potrebama učenika, ali i zahtevima tržišta rada. Kvalitetni Future Ready i Intelligent Classroom koncepti omogućavaju našoj školi adekvatnu implementaciju STEM obrazovanja.
Primetićete da Savremena gimnazija nema podele na smerove.

Ona pruža nekoliko obrazovnih programa, ali su STEM predmeti jednako zastupljeni svuda. Upravo to suština je STEM obrazovanja, koje naša škola uspešno primenjuje.

Pored ovakvog pristupa školovanju za sticanje najvažnijih znanja budućnosti, STEM takođe postavlja izazove i nove standarde u pogledu prostora, dizajna i tehničke osposobljenosti obrazovne institucije.

Infrastruktura Savremene gimnazije podržava STEM koncept

Savremena gimnazija, u želji da omogući uslove za što boljim STEM obrazovanjem, pruža svojim učenicima:

  • adekvatan prostor i pažljivo dizajnirane učionice, koje omogućavaju rešavanje postavljenih zadataka, prezentacije različitih projekata i kreativnu dinamiku nastave;
  • fleksibilnost, koja podržava grupe različitih veličina i oblika komunikacije, a u cilju interdisciplinarnog učenja i savladavanja gradiva;
  • tehničku opremljenost ne samo kompjuterima, već kompletnom IT infrastrukturom, koja omogućava brzo i lako ovladavanje informacijama u cilju praktične primene;
  • vrhunske predavače i stručnjake, koji učenike osposobljavanju da dolaze do informacija, upotrebom savremenih tehnologija, da koriste različite softvere, aplikacije itd.
Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.