SOCIOLOGIJA

uvod u geografiju

Stvarno drugačiji pristup učenju o porodici

Jedna od tema koja se obrađivala na času sociologije ticala se porodice i njene uloge u društvu. Kao uvod u diskusiju poslužila su mišljenja koja su o porodici izrazili sociolozi Talkot Parsons i En Okli, ali i ljudi iz javnog života kao što su Margaret Tačer ili princeza Dajana.

Ova rasprava dala je učenicima „vetar u leđa” da i oni sami pokušaju da formulišu svoju definiciju porodice na osnovu ličnih iskustava i opservacija, koristeći neke od ključnih pojmova koji se dovode u vezu sa porodicom, kao što su monogamija, brak, deca, podrška ili ljubav. Ovo su neka od njihovih rešenja:

  • Porodica je zajednica ljudi koje vezuje biologija ili ljubav. (Darija Vuković, Year 12)
  • Porodica je zajednica ljudi koje obično vezuje krvno srodstvo i koji grade zajedničku budućnost. Oni žive pod istim krovom i ujedno dele različite interese. Oni se vole i pružaju podršku jedni drugima. (Anita Spasojević, Year 12)
  • Porodica se obično definiše kao zajednica ljudi koji su na neki način povezani. Ta veza može biti krvna ili prosto veza zasnovana na uzajamnoj zavisnosti: ekonomskoj, praktičnoj, emotivnoj. Iako postoje razni tipovi porodica, iako sociolozi vode polemiku o prirodi tih tipova i njihovoj svrsi, činjenica je da je porodica zajednica ljudi koji dele zajedničke interese. (Nikola Kuzmanović, Year 12)

Zatim je profesor sociologije, Željko Jovanović, postavio učenicima pitanje u skladu sa okolnostima koje nam nameće savremen način života: da li je nuklearna porodica (muž, žena i njihova deca) univerzalni (dominanti) tip porodice u svim društvima, kako tvrdi Džordž P. Murdok, ili nas naše iskustvo navodi na drugačije zaključke? Nakon kraće rasprave, u kojoj su učenici izražavali slaganje ili protivljenje sa datom idejom, poslušali smo intervjue sa četiri osobe iz Velike Britanije čije se porodično uređenje ne uklapa u koncept nuklearne porodice (samohrani roditelj, proširena porodica, istopolna veza).

Rasprava je proširena na kulture van evropskog tla i učenici su saznali kako se pojam porodice shvata među članovima plemena Ik u Ugandi, kod Аfro-karipskih porodica, šta je to kibuc komuna u Izraelu i slično.

Nakon rasprave o porodici, njenim različitim formama i odlikama, učenici su dobili zadatak da istraže i pronađu zanimljive primere porodica i porodičnih situacija koje odudaraju od Murdokovog (i zapadnoevropskog) koncepta nuklearne porodice kao dominantnog univerzalnog tipa.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.